A MÁSODIK ANGYAL ÜZENETE

„Babilon tehát »a paráznáknak… anyja«. Lányai pedig azokat az egyházakat szimbolizálják, amelyek Róma dogmáihoz és hagyományaihoz ragaszkodnak, és példáját követve feláldozzák az igazságot és Isten jóváhagyását a világgal való tiltott szövetség oltárán” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2010, Advent Kiadó, 331. o.).

Olvassuk el Jel 14:8 versét Ézs 21:9 és Jel 18:2 mellett! A „leomlott” szó kétszeres említése Babilon egyre erősödő hitehagyására mutat és teljes erkölcsi összeomlásának bizonyosságát jelzi. Babilon már elbukottként jelenik meg, a bukásáról azonban csak jövőbeli eseményként ír ez a szakasz. Vajon miért?

Babilon Sátán szolgálatába fog állni Isten népe ellen (lásd Jel 13:11-18; 16:13; 17:5). Ebben a hitehagyó vallási egységben az ókori Babilon arroganciája mutatkozik majd meg, mivel Isten fölé magasztalja önmagát és el akarja foglalni a helyét a világban. A második angyal üzenete figyelmezteti Isten népét, hogy ez a gonosz rendszer egyre messzebb és messzebb tér majd el az igazságtól, mivel elutasítja az evangélium végidei üzenetének a világosságát. „Amíg… az egyház és a világ nem egyesül teljesen az egész keresztény világban, addig Babilon még nem bukott el egészen” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2010, Advent Kiadó, 337. o.).

Olvassuk el megint Jel 14:8 részét 17:2 és 18:3 szakasza mellett! Hogyan veszi rá Babilon a világot, hogy paráznaságának borából igyon? Mit jelképez ez az ital?

Babilon bora a hamis tanításokra és hamis evangéliumra utal, amit ez a hitehagyó vallási rendszer kínál. Miközben ma a bibliai prófécia teljesedéseként sok protestáns egyház siet eltörölni azokat a különbségeket, amelyek egykor elválasztották őket a Római Katolikus Egyháztól és elfordulnak a bibliai igaz­ságtól, tanúi lehetünk a megrontó hatásnak, amivel a magukat Krisztus testéhez tartozóknak vallókra hat Babilon bora: a teista evolúció, aminek kifejezetten ellentmond az első angyal üzenetében a teremtésre tett utalás; a sola scriptura elve helyett a teológiai tradíciók követése; az etika felülírása, hogy elhagyják a nemekre, a házasságra stb. tett bibliai meghatározásokat. Aki ittas, nem tud józanul gondolkodni. Amikor az emberek lelkileg megrészegednek a bortól, Babilon elhiteti őket, hogy imádják a tengerből feljövő fenevadat és vegyék fel a fenevad bélyegét.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: