A HÁRMAS ANGYALI ÜZENET

Isten közvetlenül a vég előtt küldi el figyelmeztető üzenetét, amit szimbolikusan három, az égen repülő, üzenetet közvetítő angyal jelenít meg. A görög angelos szó azt jelenti, hogy „követ”. A jelenések könyvében található bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy a három angyal Isten népét jelképezi, az Úr rájuk bízta a végidei üzenet hirdetését a világon.

Olvassuk el Jel 14:6 versét Mt 24:14 mellett! Az első angyal üzenete „az örökkévaló evangélium” (Jel 14:6). Mit árul el ez az elnevezés az első angyal üzenetének tartalmáról és céljáról? Miért van központi jelentősége a hitünkkel kapcsolatban?

Az első végidei üzenet az evangélium, amit azzal kapcsolatban hirdetnek, hogy elérkezett Isten ítéletének az órája a világ felett. Az evangélium jó hír Istenről, aki a Jézus Krisztusba vetett hit és az Ő tettei által menti meg az embereket. Azért „örökkévaló”, mert Isten nem változik, a terve már megvolt a mi létezésünk előtt (2Tim 1:9; Tit 1:2). Az első angyal üzenetének részét képezi úgy az üdvösség, mint az ítélet. Jó hír azoknak, akik dicsőséget adnak Istennek és imádják Őt mint Teremtőjüket, ugyanakkor az ítéletre figyelmezteti azokat, akik elutasítják a Teremtőt és az általa elrendelt igaz istentisztelet jelét, a hetedik napi szombatot. A három angyal úgy jelenik meg, hogy „nagy szóval” (Jel 14:7, 9) hirdetik az üzenetet. Az üzenet sürgető és fontos, minden embernek hallania kell, az örök sorsuk múlik rajta, tehát minden nemzetnek, törzsnek, nyelvnek és népnek hirdetni kell. Különösen fontos az üzenet hirdetése, mert a vég idején a fenevad hatalmat gyakorol minden nemzetség, nyelv és nép felett. Sátán megtévesztő tevékenységei világszéles kiterjedésűek, de az evangélium végidei hirdetése is az. Isten népe hirdeti a hármas angyali üzenetet, hogy felvegyék a harcot Sátánnal és végidei szövetségeseivel – a sárkánnyal, ami a pogányság/spiritizmus szimbóluma; a tengerből feljövő fenevaddal, ami a római katolicizmust jelképezi; és a hamis prófétával vagy a bárányhoz hasonló fenevaddal, ami a hitehagyóvá lett protestantizmus szimbóluma (Jelenések 13. fejezet). Ezek a hatodik csapás idejéig fognak működni (Jel 16:13-14). Ők tehát két rivális üzenetet tárnak a világ elé, mindkettőnek az a célja, hogy szövetségesül nyerjék meg a föld lakosait.

Hetednapi adventistaként Isten arra hívott el bennünket, hogy elvigyük a világnak a hármas angyali üzenetben foglalt, a végidőre szóló igazságot. Mit teszünk azért, hogy ehhez hozzájáruljunk? Mi mást tehetnénk még?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: