TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

A jelenések könyve bemutatja, hogy a történelem végén a szombat lesz az engedelmesség jele. Azt azonban tudnunk kell, hogy ha valaki most vasárnapot ünnepel, attól még nem vette fel a fenevad bélyegét! A vasárnapünneplés csak akkor lesz „a fenevad bélyege”, miután a világban keringő megtévesztések ellenére az emberek világosan megértik az istentisztelet napjának megválasztásával kapcsolatos kérdéseket, és Isten mellett vagy ellene döntenek. „Még senki sem vette fel a fenevad bélyegét. A próbaidő még nem jött el. Minden egyházban vannak igazi keresztények, beleértve a római katolikusokat is. Senki sem kárhoztatható addig, amíg nincs világossága és nem látja a negyedik parancsolat kötelező érvényét. De amikor kiadják a rendeletet, amely kierőlteti a hamis szombatot, és a harmadik angyal hangos kiáltása figyelmezteti az embereket, felszólítva őket, hogy ne imádják a fenevadat és képét, világos vonal húzódik majd a hamis és az igaz között. Akik akkor is, továbbra is megszegik a törvényt, felveszik a fenevad bélyegét” (Ellen G. White: Evangelizálás. Budapest, 2007, Advent Irodalmi Műhely, Felfedezések Alapítvány, 159. o.). Ne feledjük, ma a vasárnapünneplés miatt nem jut kárhozatra az ember, mint ahogy a szombat megtartása sem üdvözít! Viszont eljön az idő, amikor „a fenevad bélyege” lesz a központi kérdés, amikor az istentisztelet napjának megválasztása válik a hűség próbájává. A jelenések könyve kérleli Isten népét: vegyék kezükbe a Bibliát és az önvizsgálat lelkületével tanulmányozzák a prófétai kijelentést, tegyenek meg mindent, ami rajtuk áll, hogy elvigyék Krisztus evangéliumát azokhoz, akik még nem ismerik.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Hogyan viszonyuljunk a többi keresztény felekezethez, miközben várjuk a véget? Gondoljunk a következő tanácsra: „A lelkészeink igyekezzenek közel kerülni a többi felekezet lelkészeihez! Imádkozzanak velük és értük, akikért Krisztus közbenjár! Komoly a felelősségük! Nekünk, mint Krisztus hírmondóinak mély, komoly érdeklődést kell tanúsítanunk a nyáj e pásztorai iránt” (Ellen G. White: Testimonies for the Church, 6. köt., 78. o.)!

2) Mit tehetünk annak érdekében, nehogy felsőbbrendűségi érzés vagy keresztényietlen lelkület jellemezze a kapcsolatunkat a más felekezetekhez tartozó keresztényekkel? Hogyan lehet megalkuvás nélkül úgy kifejezésre juttatni a saját hitünket, hogy közben tiszteletben tartjuk másokét?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: