A FENEVAD BÉLYEGE

A jelenések könyve 13. fejezete arra utal, hogy a végső válságban a bárányhoz hasonló fenevadé lesz a vezető szerep. Ez a világhatalom egy globális rendszert hoz létre, amellyel igyekszik irányítani az emberek hitét. Ez a rendszer a pápaság uralma alatt álló, középkori kereszténység jellemzőit fogja tükrözni.

Olvassuk el Jel 13:16-17 részét 5Móz 6:4-8 mellett! Hogyan kapcsolódik Isten parancsolataihoz az, hogy bélyeget akarnak tenni az emberek jobb kézére vagy a homlokára?

Minden társadalmi rétegre nyomást gyakorolnak, hogy vegyék fel a fenevad bélyegét a jobb kezükre vagy a homlokukra. Azokra mutat a pecsét a homlokon, akiket Isten az övéinek tekint (Jel 7:3-4; 14:1), a fenevad bélyege pedig azokat jelöli, akik a fenevadat imádják. A fenevad bélyege nem valamiféle látható jel. Annak a rendelkezésnek a hamisítása, amelyet Mózes adott az izraelitáknak, hogy jel gyanánt a jobb kezükre és a homlokukra kössék Isten törvényét (5Móz 6:8). A jobb kéz a viselkedésre, tettekre utal, míg a homlok a gondolkodást, valamilyen gondolat elfogadását jelzi. Egyesek azért fogadják majd el a fenevad bélyegét, hogy elkerüljék a halálos fenyegetést, mások pedig gondolatilag és lelkileg is maradéktalanul elkötelezik magukat a hitehagyó istentiszteleti rendszer mellett. A végső krízisben az imádat és az Istennek való engedelmesség lesz a központi kérdés, az, hogy megtartjuk-e Isten parancsolatait (Jel 14:12). Különösen a szombat parancsa válik az Úr iránti hűség és engedelmesség próbájává. Isten hűséges népének megkülönböztető jegye a szombat (Ez 20:12, 20), a fenevad bélyege pedig a fenevadhoz való hűséget jelképezi. Isten szerepének és erejének a bitorlása, ha megkísérlik az Úr fennhatóságának jelét egy másik nappal felcserélni. „A fenevad bélyege a pápai szombat… kiadják [majd] a rendeletet, amely kierőlteti a hamis szombat megünneplését, és a harmadik angyal hangos kiáltása figyelmezteti az embereket, felszólítva őket, hogy ne imádják a fenevadat és képét… Akik akkor is, továbbra is megszegik a törvényt, felveszik a fenevad bélyegét” (Ellen G. White: Evangelizálás. Budapest, 2007, Advent Irodalmi Műhely, Felfedezések Alapítvány, 159. o.). Jel 13:18 kijelenti: „Itt van szükség a bölcsességre! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat” (RÚF). Ki ez az ember? Pál szavaival élve „a bűn embere” (2Thessz 2:3). Ez a meghatározás a pápai hatalomra mutat, amit a tengerből feljövő fenevad szimbolizál. A hét fején a káromlás neve az isteni címekre utal, amelyeket magáénak tulajdonít, és úgy tesz, mintha Isten Fiának a helyén állna a földön.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: