A FENEVAD KÉPE

Olvassuk el Jel 13:12-13 részét! Milyen módon segít 1Kir 18:38 és ApCsel 2:3 felmérni a bárányhoz hasonló fenevad megtévesztő tevékenységeit – amelyek közül a legnagyobb az, hogy tüzet hoz alá az égből?

„A spiritizmus útján meglepő dolgok fognak történni. Betegek gyógyulnak meg és sok tagadhatatlan csoda történik” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 504. o.). A bárányszerű fenevad csodák segítségével veszi rá a föld lakóit, hogy elkészítsék a tengerből feljövő fenevad képét, azét, amelyik a halálos sebet kapta. A tengerből feljövő fenevad halálos sebének a begyógyulása arra utal, hogy a római pápaság ismét vallási-politikai hatalommá lesz. A bárányhoz hasonló fenevad pedig elkezd úgy szólni, mint a sárkány, és a tengerből feljövő fenevad hatalmával lép fel, ami azt mutatja, hogy éppen annyira intoleráns lesz, mint az e szimbólumokkal jelképezett népek voltak. „Ez az intézkedés szöges ellentétben áll ennek az államnak az elveivel, a szabadság szellemével, a Függetlenségi Nyilatkozat félreérthetetlen és súlyos kijelentéseivel, valamint az alkotmánnyal… De ez az eljárás sem következetlenebb, mint maga a szimbólum: a tiszta, szelíd és ártatlan, bárányszarvú fenevad úgy beszél, mint a sárkány… De mi »a fenevad képe«? Hogyan fogják megformálni? A fenevad képe az lesz, amelyet a kétszarvú fenevad »csinál meg«. Ahhoz, hogy megtudjuk, milyen is ez a kép és miként fogják megformálni, tanulmányoznunk kell magának a fenevadnak – a pápaságnak – az ismertető jeleit. Amikor az ősegyház megromlott, mert feladta evangéliumi egyszerűségét, és pogány rítusokat és szokásokat fogadott el, elvesztette Isten Lelkét és erejét. Mivel azonban az emberek lelkiismeretét irányítani akarta, a világi hatalom támogatását igényelte. Így jött létre a pápaság, egy olyan egyház, amely az államhatalmat irányította és felhasználta saját céljainak előmozdítására, főképpen az »eretnekség« megbüntetésére… Amikor az Amerikai Egyesült Államok legjelentősebb egyházai a közösen vallott tantételekben egységre jutva arra befolyásolják az államot, hogy tegye kötelezővé rendelkezéseiket és tartsa fenn létesítményeiket, akkor már a protestáns Amerika megformálta a római hierarchia hasonmását. Ennek elkerülhetetlen következménye, hogy a polgári hatóság büntetést ró azokra, akik eltérő véleményt vallanak…

A »fenevad képe« a hitehagyó protestantizmusnak azt a formáját ábrázolja, amely akkor alakul ki, amikor a protestáns egyházak dogmáik betartatásához a polgári hatalom segítségét igénylik” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 380-383. o.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: