A TENGERBŐL FELJÖVŐ FENEVAD TEVÉKENYSÉGE

Jel 13:5 meghatározza az üldözés időszakát, amint a tegnapi részben is megállapítottuk. A fenevad tevékenységének negyvenkét hónapja ugyanaz az időszak, mint Jel 12:6, 14 versében az asszony/egyház üldöztetésének ezerkétszázhatvan napja/éve. (Egy prófétai nap egy évet szimbolizál [4Móz 14:34; Ez 4:6]. Lásd a 7. tanulmány keddi részét!) Körülbelül Kr. u. 538-ra tehető ennek a prófétai időszaknak a kezdete, a pápa vezette római egyház állami-egyházi hatalomként való megalapításának idejére. A középkorban a pápaság uralta a nyugati világot. A francia forradalom eseményei halálos sebet ejtettek a fenevadon 1798-ban, ez vetett ideiglenesen véget az egyház elnyomó uralmának és az államhatalom által támogatott vallásnak.

Vö. Jel 13:5-8 szakaszát Dán 7:24-25 és 2Thessz 2:2-12 verseivel! Milyen értelemben tükrözi a tengerből feljövő fenevad tevékenysége a kis szarv és a törvénytaposó leírását?

A tengerből feljövő fenevad tevékenységének ezerkétszázhatvan napig/évig tartó időszakára az istenkáromlás kifejezései vonatkoznak. Az Újszövetség azt nevezi káromlásnak, ha valaki állítja, hogy az Istennel egyenlő (Mt 26:63-65; Jn 10:33) és olyasmit tesz, ami Isten előjoga (Mk 2:7). A tengerből feljövő fenevad káromlása „Isten ellen” irányul, „szidalmazza az ő nevét és az ő sátrát, és azokat, akik a mennyben laknak” (Jel 13:6). Isten lakhelye a mennyei szentély, ahol Krisztus az üdvösségünkért jár közben. A tengerből feljövő fenevad tagadni próbálja Krisztus közbenjárói munkáját, megkísérli azt emberi papsággal felváltani, állítva, hogy képes üdvözíteni és megbocsátani a bűnöket. A káromlás lényege, ha valaki olyan erőt tulajdonít magának, ami egyedül Istené.

A jelenések könyve 13. fejezete a kereszténységen belüli nagy hitehagyás idejére mutat, ami akkor teljesedett be, amikor a pápa vezetésével a római katolicizmus isteni tisztet és hatalmat tulajdonított magának. Aki nem hódolt be Rómának, üldözést és mártírhalált szenvedett el. Ha ma valaki ezt kimondja, azt keménynek, sőt fanatikusnak tartják, ám a jelen nem törölheti el a történelmet, bármennyire szeretnék is némelyek.

Hogyan képviselhetjük hűen a próféciát az egyháztörténelem vonatkozásában, amikor ezekről az igazságokról beszélünk, ugyanakkor kedvesen és körültekintően?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: