TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, „Sátán csapdái” c. fejezet, 447-456. o.

A jelenések könyve 12. fejezetének elsődleges célja tudatni Isten népével, hogy a végidei események a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem részét képezik. A könyv figyelmezteti Isten népét, hogy tapasztalt és dühös ellenféllel kell szembenézniük. Pál leírja, hogy Sátán végidei tettei „a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival és a gonoszságnak minden csalárdságával [jelentkeznek] azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre” (2Thessz 2:9-10).

A jelenések könyve hangsúlyozza: vegyük komolyan a jövőt és az legyen a legfontosabb a számunkra, hogy Istenre hagyatkozzunk! Arról is biztosít bennünket, hogy bár Sátán hatalmas és tapasztalt ellenfél, nem elég erős Krisztus legyőzéséhez (lásd Jel 12:8). Isten népe csakis abban találhat reménységet, aki már legyőzte Sátánt és ördögi seregeit. Az Úr megígérte, hogy hűséges követőivel lesz „minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:20).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Hetednapi adventistaként úgy érezzük, hogy a végidei maradék jellemzői illenek ránk. Micsoda előjog, egyben milyen hatalmas felelősség! (Lásd Lk 12:48!) Csakhogy miért kell vigyáznunk, nehogy azt gondoljuk, hogy ez az üdvösségünket is garantálja?

2) „Összességében túl sokat beszélünk Sátán hatalmáról. Igaz, hogy erős, de hálát adok Istennek a hatalmas Üdvözítőért, aki kivetette a mennyből a gonoszt! Beszélünk az ellenségről, imában is megemlítjük, gondolunk rá, a képzeletünkben pedig mind nagyobbra és nagyobbra nő. Miért nem beszélünk inkább Jézusról? Miért nem az Ő hatalmára és szeretetére gondolunk? Sátán örül, ha felnagyítjuk az erejét. Emeljük fel Jézust, elmélkedjünk róla és ha Őt figyeljük, az Ő képére formálódunk át” (Ellen G. White: Advent Review and Sabbath Herald. 1889. március 19.)! Hogyan nagyítják fel a keresztények Sátán erejét? És miért veszélyes, ha tagadják Sátán hatalmát, valóságát, sőt még a létezését is?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: