SÁTÁN VÉGIDEI STRATÉGIÁJA

Jel 12:17 változást mutat Sátán stratégiájában, amivel próbálja megnyerni a föld lakosait, sőt még Krisztus hűséges követőit is meg akarja téveszteni. A kereszténység történelme során mindvégig gátolta Isten megváltási tervét, az egyházon belül főként burkolt megalkuvással, kívülről pedig kényszerrel és üldözéssel. Amint a történelem mutatja, hosszú évszázadokon át sikeres volt ez a stratégia, de a reformáció szembeszállt vele, és Isten népe fokozatosan újból felfedezte a bibliai igazságot. Amikor azonban Sátán látja, hogy fogy az ideje, komolyabb erővel támad Isten végidei maradék népére (lásd Jel 12:17). A maradék elleni támadásában nagy szerepe lesz a megtévesztésnek. Démoni lelkek csodákat, spiritiszta jeleket tesznek (Jel 16:14). Sátánnak ez a módszerváltása egybeesik azzal, hogy a történelem után a végidőre terelődik a figyelem (lásd Mt 24:24).

Fontos, hogy a „megtévesztés” szó rendszeresen elfordul Jelenések 12-20. fejezeteiben, Sátán végidei tevékenységeire vonatkozóan. A jelenések könyvé­ben az „elhiteti” (Jel 12:9), „megtéveszti” (RÚF) szóval kezdődik és zárul (Jel 20:7-10) a Sátán végidei tetteit bemutató leírás.

Olvassuk el 2Thessz 2:8-12 részét Jel 13:13-14 és 19:20 verseivel együtt! Mit tudhatunk meg a sátáni megtévesztésről az utolsó időkben?

A jelenések könyve 12-20. fejezetei bemutatják, hogy Sátán szövetségeséül akarja megnyerni a világot. Ezért egymás után politikai és vallási hatalmakat is felhasznál munkája végzésére: a pogány Rómát, amit a sárkány jelképez (Jel 12:4-5); ezt követi a tengerből feljövő fenevad által szimbolizált hatalom (Jel 12:6, 15; 13:1-8); majd végül a szárazföldből feljövő fenevad hatalma (Jel 13:11). A könyv hátralevő részében a sátáni hármas tagjai elválaszthatatlan egységet képezve helyezkednek szembe Isten munkájával a világon. E hármasság tehát: a pogányság/spiritizmus, amit a sárkány szimbolizál, a katolicizmus, amit a tengerből feljövő fenevad jelképez és a hitehagyóvá vált protestantizmus, aminek a szimbóluma a földből feljövő, bárányra emlékeztető fenevad. Együttműködnek, hogy megtévesszék, eltérítsék az Úrtól az embereket és Sátán oldalára állítsák őket „a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára” (Jel 16:13-14). A hamis rendszerek elpusztulnak a második adventkor (Jel 19:20), míg az ördög, akit a sárkány szimbolizál és aki e földi hatalmak által munkálkodik (Jel 12:9) az ezer év végén semmisül meg (Jel 20:10). A jelenések könyve szerint olyan mértékű lesz a végidei csalás, hogy a legtöbb embert ráveszi: a pusztulás útját válassza (Mt 7:13).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: