HÁBORÚ A FÖLDÖN

Olvassuk el Jel 12:13-14 szakaszát! Sátán levettetett a mennyből, de az ezerkétszázhatvan prófétai nap/év időszaka alatt tovább támadta az egyházat. Hogyan működött Isten az egyházban ekkor?

„Sátánnak, az atyafiak vádolójának a mennyből való kivetését Krisztus vitte végbe, azzal a hatalmas tettével, amikor feláldozta az életét. Sátán kitartó ellenállásának a dacára is végrehajtotta a megváltási tervet… Mivel Sátán tudta, hogy Isten végül visszaszerzi tőle a birodalmat, amit megkaparintott, eltökélte: minden erejét megfeszítve annyit pusztít el az Isten képére teremtett emberek közül, amennyit csak tud. Gyűlöli az embert, mert Krisztus megbocsátó szeretetet és könyörületet tanúsított iránta, ezért arra készült, hogy a megtévesztés minden formáját latba vesse nála, ami a vesztét okozhatja. Még nagyobb erővel halad előre, mert tudja, hogy a helyzete reménytelen” (Ellen G. White: The Spirit of Prophecy, 3. köt., 194-195. o.).

Sátán tagadhatatlanul folytatta földi tevékenységét, kitöltve dühét Krisztus szeretetének földi tárgyán – az egyházon. Az egyház viszont az ezerkétszázhatvan nap/év prófétai időszaka alatt isteni védelmet talált a föld kies pusztaságaiban.

A jelenések könyve 12. fejezete kétszer említi a sátáni üldözés korszakát: ezerkétszázhatvan nap/év (Jel 12:6) és „ideig, időkig, és az időnek feléig” (Jel 12:14). Mindkét időszak a kis szarv üldöző tevékenységére utal, amit Dán 7:23-25 versei említenek. A Bibliában egy prófétai nap egy évet szimbolizál. A történelemben a Kr. u. 538-1798 közötti időre illik ez a prófétai korszak, amíg egyházi és állami hatalomként a Római Katolikus Egyház uralta a nyugati világot 1798-ig, amikor Napóleon tábornoka, Berthier véget vetett Róma elnyomó hatalmának, legalábbis átmenetileg. Az üldözés e hosszú ideje alatt a sárkány árvizet okád a szájából, hogy elpusztítsa az asszonyt. A víz népeket és nemzeteket jelent (Jel 17:15). Ebben az időben Róma hadseregeket és nemzeteket küldött Isten hűséges népe ellen. Ennek a prófétai korszaknak a vége felé a föld elnyelte a vizet és megmentette az asszonyt, menedéket nyújtott neki. A vallásszabadsággal Amerika biztosította a védelmet (Jel 12:16).

Gondoljunk arra, hogy meddig tartott ez az üldözés: ezerkétszázhatvan évig! Ezek szerint miért csak kevéssé érthetjük meg, mennyi idő is kell bizonyos dolgok teljesedéséhez, mint például Krisztus visszatéréséhez?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: