TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

A hetedik trombita (Jel 11:15-18) a föld történelmének lezárulását jelzi. Eljött az idő, hogy Isten bemutassa hatalmát és uralkodjon. Az Ő fennhatósága és uralma alá kerül a lázongó bolygó, amely több ezer évig Sátán uralma alatt állt. Krisztust a kereszthalála és mennybemenetele után hirdették ki a föld jogos uralkodójának (Jel 12:10-11). Sátán azonban továbbra is igyekszik a lehető legtöbb kárt okozni, mert tudja, hogy rövid idő áll a rendelkezésére (Jel 12:12). A hetedik trombita adja tudtul, hogy Isten leszámolt a trónbitorló erőkkel és a világ végre Krisztus jogos uralma alá kerül.

A hetedik trombita vázolja fel a könyv további részének tartalmát: 1) A népek haragja. A jelenések könyve 12-14. fejezetei úgy ábrázolják Sátánt, mint aki haragszik (Jel 12:17), és két szövetségesével – a tengerből, ill. a szárazföldből feljövő fenevaddal – felkészíti a világ népeit az Isten népe elleni küzdelemre. 2) Eljött a te haragod. Isten válasza a népek haragjára az utolsó hét csapás, amit Isten haragjának nevez az Ige (lásd Jel 15:1). 3) A halottak megítélésének idejéről Jel 20:11-15 ír. 4) Isten szolgáinak megjutalmazását A jelenések könyve 21-22. fejezetei festik le. 5) A föld pusztítóinak elpusztítása: Jel 19:2 szerint Isten azért ítéli meg a végidei Babilont, mert az a földet pusztítja. A nagy küzdelem drámájának végső jelenete az, amikor elpusztul Sátán a seregeivel és a két szövetségesével együtt (Jel 19:11–20:15).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Időnként úgy érezzük, hogy keserű dolog az evangélium hirdetése (Jel 10:10). Elutasítják, kigúnyolják a szavainkat és időnként minket is. Néha még az ellenállás is megerősödik az Ige hirdetése nyomán. Milyen bibliai szereplőket nevezhetünk meg, akik ilyen próbákkal néztek szembe? Mit tanulhatunk az ő tapasztalataikból?

2) Gondolkodjunk el a következő állításon: „Újra és újra figyelmeztetést kaptam az időmeghatározást illetően. Isten népe számára többé nem lesz időn alapuló üzenet. Sem a Szentlélek kitöltésének, sem Krisztus eljövetelének pontos idejét nem fogjuk megtudni” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 1. köt., Budapest, 1999, Advent Kiadó, 179. o.). Mi a gond azzal, ha valaki részletes táblázatokat készít az 1844 utáni végső eseményekről? Hogyan védhetjük meg magunkat az ilyen táblázatok buktatóitól?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: