A KÉT TANÚ

Olvassuk el Jel 11:3-6 szakaszát! Hogyan tükrözi a két tanú Zorobábel és Józsué királyi és papi szerepét? Lásd Zak 4:2-3, 11-14!

A két tanú képe a zsidó jogrendszerből ered, amelyben kikötés, hogy lega­lább két tanúnak kell igazolnia az állításokat (Jn 8:17). A két tanú a Bibliát, az Ó- és az Újszövetséget jelképezi. A kettőt nem lehet elválasztani egymástól. Isten népének a teljes Biblia üzenetét, „az Istennek teljes akaratát” (ApCsel 20:27) kell hirdetnie a világnak.

A tanúk zsákruhában prófétálnak az ezerkétszázhatvan nap/év prófétai időszaka alatt (Kr. u. 538-1798). A zsákruha a gyász öltözete (1Móz 37:34), és arra a nehéz időre mutat, amikor az emberi hagyományok a Biblia igaz­ságait eltemették, elfedték.

Olvassuk el Jel 11:7-13 verseit! A saját szavainkkal mondjuk el, hogy mi történik a két tanúval az ezerkétszázhatvan prófétai nap/év végén!

Sátántól támad a fenevad, amely megöli a két tanút. A megölésük alatt történelmileg a Biblia elleni ateista támadást és a francia forradalom idején a vallás eltörlését érthetjük. Ezt a Franciaországban megalapított vallásellenes rendszert Sodoma erkölcsi romlottsága, Egyiptom istentagadó arroganciája és Jeruzsálem lázongó természete jellemzi. Ez a vallásellenes rendszer ahhoz hasonlóan lép fel a Bibliával szemben, mint amit Jézussal tettek Jeruzsálemben.

A tanúk feltámadása a Biblia iránti érdeklődés újjáéledését jelképezi, ami a francia forradalom után következett be. Ez vezetett a második adventmozgalomhoz a bibliai igazság helyreállításával, a bibliatársaságok alapításához, valamint a Biblia világszéles terjesztéséhez.

Közvetlenül a vég előtt a világ tanúja lesz a Biblia végső, globális hirdetésének (Jel 18:1-4). Ez az utolsó üzenet kiváltja az ellenállását a démoni erőknek, amelyek csodákat tesznek, hogy megtévesszék a világot, és a fenevad imádóit az Isten hűséges tanúi elleni végső ütközetre hívják (lásd Jel 14:12; 16:13-16).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: