JÁNOS MEGESZI A KÖNYVET

Olvassuk el Jel 10:8-11 részét! A Biblia megevése jelképezi az Istentől kapott üzenet elfogadását, azzal a céllal, hogy hirdessék azt az embereknek (lásd Ez 2:8–3:11; Jer 15:16, ÚRK). Az üzenet jó hír, amikor megkapják, de hirdetésekor időnként keserűséget hoz, mert sokan ellenállnak neki és elutasítják. Dániel végidei próféciáinak a felnyitásához kapcsolódik János keserédes tapasztalata, amikor megeszi a (Dániel próféciáját jelképező) könyvet. Az apostol itt a maradék egyházat szimbolizálja, amelynek fela­data az örökkévaló evangélium hirdetése (lásd Jel 14:6-7) Dániel ezerkétszázhatvan napos/éves prófétai időszakának a végén. A szövegösszefüggés azt jelzi, hogy János látomása egy másik keserédes eseményhez köthető a kétezerháromszáz éves időszak végén. Amikor a dánieli próféciák alapján a milleriták azt gondolták, hogy Krisztus 1844-ben tér vissza, az üzenet édes volt a számukra. Krisztus azonban nem tért vissza, ami miatt keserű csalódást éltek át, majd világos magyarázatot keresve kutatták a Szentírást. János felszólítást kap: „Ismét prófétálnod kell”. Ez a szombatünneplő adventistákra mutat, arra a közösségre, amelyet Isten azért támasztott, hogy Dániel és Jelenések próféciái alapján hirdessék a második advent üzenetét.

Olvassuk el Jel 11:1-2 verseit! Milyen utasítást kap János?

Ez a szakasz A jelenések könyve 10. fejezetét folytatja. János azt a feladatot kapja, hogy mérje meg a templomot, az oltárt és Isten tisztelőit. A mérés gondolata a Bibliában képletesen utal az ítéletre (lásd Mt 7:2). A megmérendő templom a mennyben van, ahol Jézus szolgál értünk. A templomra, az oltárra és az Istent imádókra tett utalás az engesztelés napjára mutat (lásd 3Móz 16:16-19). Ez volt a „megmérés” napja, amikor Isten megítélte a népe bűneit. Jel 11:1 tehát arra az ítéletre utal, ami a második advent előtt következik be. Ez az ítélet kizárólag Isten népe felett tart, akik a templomban imádják Istent. Jel 11:1 megmutatja, hogy a mennyei szentély üzenete az evangélium végső hirdetésének a szívében helyezkedik el, amelybe beletartozik Isten jellemének igazolása. Ilyen értelemben ez adja az evangélium üzenetének teljes dimenzióját a megváltás egyetlen eszközével, Krisztus engesztelő munkájával, illetve igazságával kapcsolatban.

A vérnek központi szerepe volt az engesztelés napi szertartásban (lásd 3Mózes 16. fejezete). Ennek fényében hogyan érthetjük meg, hogy az ítélet jó hír? Miért olyan fontos ez az igazság?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: