JÁNOS MEGESZI A KÖNYVET

Olvassuk el Jel 10:8-11 részét! A Biblia megevése jelképezi az Istentől kapott üzenet elfogadását, azzal a céllal, hogy hirdessék azt az embereknek (lásd Ez 2:8–3:11; Jer 15:16, ÚRK). Az üzenet jó hír, amikor megkapják, de hirdetésekor időnként keserűséget hoz, mert sokan ellenállnak neki és elutasítják. Dániel végidei próféciáinak a felnyitásához kapcsolódik János keserédes tapasztalata, amikor megeszi a (Dániel próféciáját jelképező) könyvet. Az apostol itt a maradék egyházat szimbolizálja, amelynek fela­data az örökkévaló evangélium hirdetése (lásd Jel 14:6-7) Dániel ezerkétszázhatvan napos/éves prófétai időszakának a végén. A szövegösszefüggés azt jelzi, hogy János látomása egy másik keserédes eseményhez köthető a kétezerháromszáz éves időszak végén. Amikor a dánieli próféciák alapján a milleriták azt gondolták, hogy Krisztus 1844-ben tér vissza, az üzenet édes volt a számukra. Krisztus azonban nem tért vissza, ami miatt keserű csalódást éltek át, majd világos magyarázatot keresve kutatták a Szentírást. János felszólítást kap: „Ismét prófétálnod kell”. Ez a szombatünneplő adventistákra mutat, arra a közösségre, amelyet Isten azért támasztott, hogy Dániel és Jelenések próféciái alapján hirdessék a második advent üzenetét.

Olvassuk el Jel 11:1-2 verseit! Milyen utasítást kap János?

Ez a szakasz A jelenések könyve 10. fejezetét folytatja. János azt a feladatot kapja, hogy mérje meg a templomot, az oltárt és Isten tisztelőit. A mérés gondolata a Bibliában képletesen utal az ítéletre (lásd Mt 7:2). A megmérendő templom a mennyben van, ahol Jézus szolgál értünk. A templomra, az oltárra és az Istent imádókra tett utalás az engesztelés napjára mutat (lásd 3Móz 16:16-19). Ez volt a „megmérés” napja, amikor Isten megítélte a népe bűneit. Jel 11:1 tehát arra az ítéletre utal, ami a második advent előtt következik be. Ez az ítélet kizárólag Isten népe felett tart, akik a templomban imádják Istent. Jel 11:1 megmutatja, hogy a mennyei szentély üzenete az evangélium végső hirdetésének a szívében helyezkedik el, amelybe beletartozik Isten jellemének igazolása. Ilyen értelemben ez adja az evangélium üzenetének teljes dimenzióját a megváltás egyetlen eszközével, Krisztus engesztelő munkájával, illetve igazságával kapcsolatban.

A vérnek központi szerepe volt az engesztelés napi szertartásban (lásd 3Mózes 16. fejezete). Ennek fényében hogyan érthetjük meg, hogy az ítélet jó hír? Miért olyan fontos ez az igazság?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: