A NYITOT KÖNVYET TARTÓ ANGYAL

A hatodik trombitával elérünk a végidőhöz. Mire kap felszólítást ebben az időben Isten népe? Mielőtt megszólalna a hetedik trombita, egy közjáték magyarázza el, hogy mi lesz Isten népének a feladata és milyen tapasztalataik lesznek a vég idején.

Olvassuk el Jel 10:1-4 részét! Mi történik itt?

„A hatalmas angyal, aki tanítást adott Jánosnak, nem kisebb személyiség, mint maga Jézus Krisztus” (Ellen G. White megjegyzése, The SDA Bible Commentary, 7. köt., 971. o.). Lábát a tengerre és a földre helyezi, ami egyetemes uralmát jelzi, illetve azt, hogy világszéles jelentősége van annak, amit be akar jelenteni. Oroszlánhangon szólal meg. Az oroszlán ordítása Isten hangját szimbolizálja (lásd Hós 11:10; Jel 5:5). János nem írhatja le, ami a mennydörgésben elhangzik. Vannak olyan dolgok a jövővel kapcsolatban, amiket Isten nem jelentett ki Jánoson keresztül.

Olvassuk el Jel 10:5-7 szakaszát! Vö. Dán 12:6-7 verseivel! Milyen közös szavak szerepelnek bennük?

Amikor az Angyal kijelenti, hogy „nem lesz több idő” (Jel 10:6, RÚF), amint a görög chronos szó is jelzi, egy időszakra utal. Ez Dán 12:6-7 részére mutat vissza, ahol egy angyal kijelenti, hogy a szentek üldözése ideig, időkig és fél időig, azaz ezerkétszázhatvan évig fog tartani (Kr. u. 538-1798), amíg a pápaság üldözte az egyházat (vö. Dán 7:25). Mivel Dániel és Jelenések könyveiben egy prófétai „nap” egy évet jelképez (4Móz 14:34; Ez 4:6), háromszázhatvan „nap” háromszázhatvan évvel egyenlő, az „ideig, időkig és félidőig”, vagyis a három és fél időig („évig”) tartó időszak pedig ezerkétszázhatvan „napot”, azaz évet jelent. A vég valamikor e prófétai időszakot követően jön el. Dániel próféciáira utal az állítás, hogy nem lesz többé idő, főként Dán 8:14 kétezerháromszáz prófétai napjára (Kr. e. 457–Kr. u. 1844), amit követően nem lesz több prófétai időszak. Ellen White leírja: „Amiről az angyal ünnepélyes esküvel szól… prófétai idő, aminek meg kell előznie Urunk adventjét. Azaz az emberek nem kapnak újabb üzenetet maghatározott időre vonatkozóan. Az 1842-től 1844-ig tartó időszak után nem lehet pontosan nyomon követni a prófétai időt. A leghosszabb számítások 1844 őszéig érnek el” (Ellen G. White megjegyzése, The SDA Bible Commentary, 7. köt., 971. o.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: