A TROMBITÁK JELENTÉSE

A jelenések könyve az Ószövetség trombitáinak képével mutatja be, hogyan lép közbe Isten a népéért. A trombiták az ókori Izrael mindennapi életének fontos részét képezték (lásd 4Móz 10:8-10; 2Krón 13:14-15). A hangjuk emlékeztette a népet a templomi istentiszteletre. A kürtöket csatában, szüret idején és ünnepekkor is megfújták. A trombiták megszólaltatása együtt járt az imával. A trombiták a templomi istentiszteletek vagy az ünnepek alatt a népével kötött szövetségére „emlékeztették” Istent, az embereket pedig arra, hogy álljanak készen „az Úrnak” napjára (Jóel 2:1). A harcok idején trombitaszóval tudatták a fontos utasításokat, figyelmeztetéseket, Istent pedig arra kérték, hogy mentse meg a népét. A jelenések könyvében ez a gondolat áll a trombiták hátterében.

Olvassuk el Jel 8:13 és 9:4, 20-21 szakaszait! Kiket érnek a hét trombita ítéletei?

A jelenések könyve trombitái által elindított események jelölik Isten közbelépését a történelemben, válaszul a nép imáira. Míg a pecsétek elsődlegesen azokat érintik, akik Isten népének vallják magukat, a trombiták a föld lakosai elleni ítéletet hirdetik (Jel 8:13), ugyanakkor figyelmeztetik is az embereket, bűnbánatra késztetve őket, mielőtt még túl késő lenne. A hét trombita átível a történelmen, János korától kezdve a földi események végéig (Jel 11:15-18). Szólnak, amíg a mennyben folyik a közbenjárás (Jel 8:3-6), a földön pedig tart az evangélium hirdetése (Jel 10:8–11:14). A hét trombita ítéletei részlegesek, csak a teremtett világ harmadát érintik. A hetedik trombitaszó adja tudtul, hogy elérkezett Isten jogos uralma megkezdésének az ideje. A hét trombita körülbelül a hét gyülekezet és a hét pecsét időszakát fedi le. Az első két trombita azok a népek felett hirdet ítéletet, amelyek keresztre feszítették Krisztust és üldözték a korai egyházat, ezek a lázadó Jeruzsálem és a Római Birodalom. A harmadik és negyedik trombita a menny ítéletét mutatja be a keresztény egyház középkori hitehagyása felett. Az ötödik és a hatodik trombita jeleníti meg a középkor végén és a reformáció utáni időszakban a vallási világ pártoskodását. Erre az időre az egyre erősödő démoni tevékenység jellemző, ami beleviszi a világot az armageddoni csatába.

Vitathatatlan, hogy a történelem véres, fájdalommal és bánattal teljes. Hogyan ébreszthet rá ez a szomorú valóság arra, hogy milyen csodálatos is Jézus ígérete?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: