„ÁRON VÉTETTEK MEG… ISTENNEK ÉS A BÁRÁNYNAK”

Olvassuk el Jel 14:5 versét 2Pt 3:14 és Júd 24-25 mellett! A jelenések könyve azt a leírást adja Isten végidei népéről, hogy „feddhetetlenek”. Hogyan érhető el ez az állapot?

A száznegyvennégyezer utolsó jellemzője, hogy a „szájukban nem találtatott álnokság; mert az Istennek királyiszéke előtt feddhetetlenek” (Jel 14:5). Míg a világi emberek úgy döntöttek, hogy a hazugságoknak hisznek, Isten végidei népe elfogadja az igazság szeretetét, ezért megmenekül (2Thessz 2:10-11).

A „feddhetetlenek” (görögül amōmos, „kifogástalan”) jelző a száznegyvennégyezer Krisztus iránti hűségére utal. A Biblia szentnek nevezi Isten népét (3Móz 19:2; 1Pt 2:9). Ábrahám (1Móz 17:1) és Jób (Jób 1:1) is feddhetetlen volt. A keresztényekről azt olvassuk, hogy Isten előtt szentek és feddhetetlenek (Ef 5:27; Fil 2:15).

Miért kell mindig gondolnunk Róm 3:19-24 alapvető igazságára?

A világ történelmének utolsó napjaiban Krisztus jelleme fog tükröződni a száznegyvennégyezren. Azért üdvözülnek, amit Krisztus tett értük, nem a saját szentségük és tetteik miatt (lásd Ef 2:8-10). A száznegyvennégyezer megmosta és kifehérítette ruháját a Bárány vérében (Jel 7:14), ezért számítanak „tisztának és feddhetetlennek” Isten előtt (2Pt 3:14, RÚF).

„Minden földiességtől meg kell tisztulnunk, amíg vissza nem tükrözzük Megváltónk képmását, és »isteni természet részeseivé [válunk]«…

Amikor az élet küzdelme véget ér, amikor a harci eszközök Jézus lábai elé kerülnek, amikor Isten szentjei megdicsőülnek, akkor és csak akkor mondhatjuk biztonsággal, hogy bűntelenek vagyunk” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 3. köt., Budapest, 2010, Advent Kiadó, 323-324. o.).

Hogyan lehet megszentelt az életünk, miközben tevékenyen készülünk az örökkévalóságra, kerülve a perfekcionizmus és a fanatikus szenteskedés szélsőségeit?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: