AZ ÖTÖDIK PECSÉT FELTÖRÉSE

Olvassuk el Jel 6:9-10 szakaszát! Mi történik itt?

A Bibliában a „lélek” szó az egész embert jelöli (1Móz 2:7). Isten hűséges és üldözött népének halálát ez a rész hasonlóan mutatja be ahhoz, amikor a földi szentélyben az oltár tövéhez öntötték az áldozati állat vérét (2Móz 29:12; 3Móz 4:7). Isten népe igazságtalanságokat és halált szenvedett el az evangéliumhoz való hűsége miatt. Az Úrhoz kiáltanak és kérik, hogy lépjen közbe, álljon bosszút értük. E szövegek a földön elkövetett igazságtalanságokra vonatkoznak, nem mondanak semmit a holtak állapotáról. Végtére is nem úgy tűnik, mintha ezek az emberek a mennyei boldogságot élveznék!

Olvassuk el Jel 6:11 versét 5Móz 32:43 és Zsolt 79:10 bibliaszövegeivel együtt! Hogyan felel a menny Isten mártír népének imáira?

A mártírhalált halt szentek fehér ruhát kapnak, ami Krisztus igazságosságát jelképezi. Ez vezet el oda, hogy Isten igazolja őket, ugyanis ez az ajándéka azoknak, akik elfogadják a felkínált kegyelmet (Jel 3:5; 19:8). Majd azt mondják nekik, hogy még pihenniük kell, amíg teljessé nem válnak a testvéreik, akik hasonló tapasztalatokon mennek keresztül. Fontos megjegyezni, hogy Jel 6:11 görög szövegében nincs benne a „száma” szó. A jelenések könyve nem azt mondja, hogy a mártírhalált halt szenteknek el kell érniük egy bizonyos létszámot, hanem a jellemüknek kell teljessé válnia. Isten népét Krisztus igazsága teszi teljessé, nem a saját érdemeik (Jel 7:9-10)! A mártírhalált halt szentek nem támadnak fel Krisztus visszajövetele és a millennium kezdete előtt, és Isten nem igazolja őket előbb (Jel 20:4).

Az ötödik pecsét történelmileg a reformációhoz vezető és az azt követő időszakra alkalmazható, amikor milliók haltak mártírhalált a hűségük miatt (Mt 24:21). Ez felidézi Isten népének a szenvedését a történelem során Ábeltől kezdve (1Móz 4:10) addig az időig, amikor Isten végül megbosszulja „az Ő szolgáinak vérét” (Jel 19:2).

„Meddig Uram?” – hangzott Isten szenvedő népének a kiáltása a történelem folyamán. Ugyan ki nem küzdött már az élet igazságtalanságaival? Milyen vigaszt találunk az ötödik pecsét jelenetében, ha tudjuk, hogy Isten egy nap majd igazságot fog szolgáltatni?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: