A NEGYEDIK PECSÉT JELENETE

Olvassuk el Jel 6:7-8 részét! Milyen jelenetet fest le ez a rész? Hogyan kapcsolódik az előző szakaszhoz?

A negyedik pecsétben feltűnő ló színét görögül a chloros szó fejezi ki, ami a bomló tetem hamuszürke színét idézi. A lovas neve az, hogy Halál, kísérője a halottak helye, a Pokol. Ők ketten a föld negyedrészén pusztítanak karddal, éhséggel, halállal és vadállatok által (Mt 24:7-8).

A jó hír viszont az, hogy a halál és a pokol ereje nagyban korlátozott. A világnak csak egy része (negyede) fölött kapnak hatalmat. Jézus arról biztosít bennünket, hogy nála vannak a pokol és a halál kulcsai (lásd Jel 1:18).

Tekintsük át még egyszer az efezusi, a szmirnai, a pergamoni és a thia­tirai gyülekezeteknek szóló üzenetek tartalmát A jelenések könyve 2. fejezetében! Vessük össze e gyülekezetek helyzetét az első négy pecsét felnyitásának jeleneteivel! Milyen párhuzamokat fedezünk fel közöttük?

A hét pecsét jelenetei az egyház jövőjét mutatják be. A pecsétek a keresztény történelem különböző szakaszainak felelnek meg, mint ahogy a hét gyülekezet esetében is volt. Az apostoli időkben sebesen elterjedt az evangélium üzenete a világon. Ezt a Római Birodalomban az üldözés kora követte az I. század végétől kezdve a IV. század elejéig, ahogyan azt a második pecsét is bemutatja. A harmadik pecsét a IV-V. századokra, a megalkuvások időszakára mutat, amit a Biblia nélküli lelki éhség jellemzett, ez vezetett el a „sötét középkorhoz”. A negyedik pecsét érzékletesen mutatja be a kereszténységre jellemző lelki halál állapotát.

Jel 6:6 versében az áll, hogy „az olajat és a bort” nem érinti a harmadik pecsét járványa által kiváltott éhínség. Az olaj a Szentlelket jelképezi (1Sám 16:13; ApCsel 10:38), az új bor pedig a Jézus Krisztusban való üdvösséget (Mk 2:22). Mit árul el e szimbólumok jelentése arról, hogy noha kevesen foglalkoznak Isten Igéjével, a Szentlélek továbbra is munkálkodik, és az üdvösség még mindig elérhető az igazságot keresők számára?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: