AZ ELSŐ PECSÉT FELTÖRÉSE

Olvassuk el Jel 6:1-8 verseit 3Móz 26:21-26 és Mt 24:1-14 mellett! Figyeljük meg a közös szavakat ezekben a bibliaszövegekben! Mit tanulhatunk az első négy pecsét jelentéséről e párhuzamok alapján?

A hét pecsét eseményeit az ótestamentumi szövetségi átkok összefüggésé­ben kell értelmezni, amelyek konkrétan kardot, éhínséget, járványt és vadállatokat említenek (3Móz 26:21-26). Ezékiel úgy nevezi, hogy Isten „négyféle pusztító” büntetése (Ez 14:21, RÚF). Olyan büntető ítéletek voltak ezek, amelyekkel rá akarta ébreszteni népét valós lelki állapotára, ezekkel fenyítette meg őket, amikor hűtlenné lettek a szövetséghez. Hasonlóképpen Isten a négy lovast használja eszközül arra, hogy ébren tartsa Jézus visszatérését váró népét.

Feltűnő a párhuzam az első négy pecsét és Mt 24:4-14 versei között, ahol Jézus elmagyarázza, mi történik majd a világban. Isten a négy lovassal tartja népét a helyes úton, és arra emlékezteti őket, hogy jelenlegi állapotában ez a világ nem az igazi otthonuk.

Jelképes értelemben Jel 6:1-2 szintén a győzelemről szól. Jel 19:11-16 szakaszát juttatja eszünkbe, amelyben Krisztus fehér lovon ülve vezeti az angyalok mennyei seregét, hogy a második adventkor megszabadítsa népét. A fehér szín a tisztaság jelképe, amit általában Krisztussal és követőivel hoznak összefüggésbe. A lovas íjat tart a kezében és koronát kap (Jel 6:2). Ez Isten ószövetségi képét idézi, amikor íjjal a kezében ül a lovon, úgy győzi le népe ellenségeit (Zsolt 45:5-6; Hab 3:8-13). A lovas koronája (Jel 6:2) – görögül stephanos – győzelmi korona (Jel 2:10; 3:11). Ez a lovas diadalmasan halad előre, újabb és újabb győzelmet arat.

Az első pecsét jelenete az evangélium terjedését, Krisztus országának előrehaladását ábrázolja, amely nagy erővel indult el pünkösdkor. Még sok területet kellett és kell is elérni, még sokaknak kell Jézus követőivé válniuk, míg sor kerül a végső győzelemre, amikor Krisztus eljön dicsőségben.

Prófétai értelemben az első pecsét jelenete az efezusi gyülekezetnek szóló üzenettel vág egybe. Az I. század apostoli korszakát írja le, amikor az egész világon gyorsan terjedt az evangélium.

Miért kell mindig is emlékeznünk arra, hogy bármilyen helyzetben is legyünk, Krisztusban a győztes oldalon állunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: