TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 2010, Advent Kiadó, „»Az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz«” c. fejezet, 735-741. o.; Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „A Lélek adománya” c. fejezet, 31-37. o.

A jelenések könyve 4. és 5. fejezetének üzenete különösen fontos Isten népe számára, akik a föld történelmének végén élnek. A Szentlélek pünkösdi kiáradása jelöli annak a kezdetét, hogy az evangélium az egész világon hirdettetik. Az üzenet szívében Jézus áll, aki mint Pap és Király, dicsőségben az Atya jobbjára emeltetett. Ez képezte a korai keresztény hit lényegét (Zsid 8:1), a prédikálásuk sarokkövét (ApCsel 2:32-33; 5:30-31). Ez volt a hitük és a bátorságuk forrása, amikor üldözéssel és nehéz élethelyzetekkel találták magukat szemben (ApCsel 7:55-56; Róm 8:34). Ennek hatására sokan elfogadták prédikálásukat. Attól kezdve a Szentlélek munkája által mutatkozott és mutatkozik továbbra is meg Isten országa.

Nem szabad elfelednünk, hogy egyedül a Krisztusban való üdvösség jó híre érintheti és formálhatja át az ember szívét! Ez készteti arra, hogy elfogadja az örökkévaló evangélium hívását, félje Istent, neki adjon dicsőséget és imádja Őt (Jel 14:7). Egyetlen reményünk az Üdvözítőben, a mennyei szentélyben szolgáló Papunkban és a Királyunkban van, aki a népével van és mindvégig velünk is marad (Mt 28:20), kezében tartja a jövőnket.

Soha ne feledjük tehát, hogy az evangélium lényegére összpontosítva koronázza teljes siker az elveszett és szenvedő emberiségnek szóló utolsó üzenet hirdetését! A prédikációnk legfontosabb része a kereszt és az, amit ez Istenről tanít.

Beszélgessünk róla!

1) Egy nap a mennyben leszünk és dicsőítjük, imádjuk majd az Urat a jóságáért, a hatalmáért és főként a kegyelméért. Hogyan készülhetünk már most annak a nagy napnak az érkezésére? Azaz, hogyan imádhatjuk és dicsőíthetjük Istent hálás szívvel mindazért, amit már megtett és amit még tenni fog?

2) Olvassuk el Jel 4:11 és 5:9 verseit! Milyen szerepben látjuk itt az Atyát és a Fiút? A szerepük hogyan kapcsolódik nemcsak a megváltás tervéhez, hanem ahhoz is, hogy miért méltó Isten az imádatunkra? Hogyan fejezi ki a szombat ezt a két csodálatos igazságot Istenről?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: