A PÜNKÖSD JELENTŐSÉGE

ApCsel 2:1-4 szakasza megerősíti, hogy a Szentlélek pünkösdi kitöltetése a megváltási terv történelmének egyik legmeghatározóbb eseménye volt: Krisztusnak mint Főpapnak és Királynak a beiktatása a Golgota utáni szolgálatába, amire a mennyei szentélyben került sor (lásd még ApCsel 1:4-8; 2:33). Az Atya jobbján végzett főpapi szolgálatával (Jel 5:6-7) képes teljes mértékben valóra váltani a megváltási tervet. A mennyei szentélyben Közbenjárónkként munkálkodik megváltásunkért. Általa a hívők szabadon járulhatnak Istenhez és kaphatnak bocsánatot bűneikre.

Olvassuk el ApCsel 2:32-36 és Jn 7:39 versét! Milyen reményt és bátorítást ad, hogy Jézus a mennyei Főpapunk?

Krisztusnak a mennyei szentélyben történt felmagasztaltatása után áradt ki a Szentlélek a tanítványokra. Jel 5:6 megemlíti, hogy Isten elküldte a hét Lelket „az egész földre” (RÚF). Amint az egyik korábbi tanulmányban megállapítottuk, a hét Lélek a Szentlélek földi munkájának teljességét jelképezi. Krisztus a trónra lépésekor a földre küldte a Szentlelket, ami a mennyei szentélyben az egyik első tette volt Főpapunkként. A Szentlélek kitöltetése azt jelentette, hogy Jézus megjelent az Atya előtt, aki elfogadta az emberiségért hozott áldozatát.

„Krisztus mennybemenetele volt a jele annak, hogy követői elnyerik a megígért áldást… Miután Krisztus a mennyei kaput átlépte, angyalok imádata közepette megkoronázták. Amint ez a szertartás véget ért, a Szentlélek gazdagon áradt a tanítványokra és Krisztus valóban megdicsőíttetett azzal a dicsőséggel, mellyel öröktől fogva rendelkezett Atyjánál. A Lélek pünkösd napi kiárasztásával a menny azt üzente: a Megváltó ünnepélyes felkenetése megtörtént. Ígérete szerint elküldte követőire a mennyből a Szentlelket annak jeléül, hogy mint pap és király, átvett minden hatalmat mennyen és földön, és népének Felkentje lett” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 25. o.).

Olvassuk el Zsid 4:16 és 8:1 verseit! Milyen remény és bátorítás rejlik abban, hogy Jézusé minden hatalom mennyen és földön, Ő a Papunk és Királyunk? Hogyan segít megbirkózni a hétköznapi élethelyzetekkel és a jövő bizonytalanságával az, ha hiszünk ebben az igazságban?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: