MÉLTÓ A BÁRÁNY

Olvassuk el Jel 5:8-14, Ef 1:20-23 és Zsid 10:12 verseit! Mit fejeznek ki ezek a szakaszok együttesen? Hogyan töltenek el reménnyel és nyugalommal bennünket a világban, amely mindkettőből olyan keveset kínál?

Krisztus, a Bárány a trónhoz lép és felveszi a könyvet. Ez a tette mutatja, hogy Övé az uralom, minden hatalom (lásd Mt 28:18; Ef 1:20-22). Abban a pillanatban az egész világegyetem elismeri jogos uralmát a föld fölött. Visszaszerzi azt, ami Ádámmal elveszett.

Amikor Krisztus felveszi a könyvet, ez azt jelzi, hogy az egész emberiség sorsa a kezében van. A négy lelkes állat és a huszonnégy vén imádattal leborul előtte, amint Jel 5:9 versében is tették: „Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél”. Dicsőítő énekükkel a hatalmas angyalok és a megváltott emberiség képviselői kinyilvánítják, megerősítik, hogy milyen áldozatot hozott Krisztus az emberiségért. A vérével fizetett váltságdíjat az emberekért, a megváltás reménységét adja, olyan jövőt ígér, amit el sem tudunk képzelni. A négy lelkes állathoz és a vénekhez csatlakozik ekkor a trón körül álló angyalok megszámlálhatatlan serege, együtt dicsőítik a megöletett Bárányt, aki most „él” és közbenjár a bűnös emberiségért (Zsid 7:25). A trónteremben lévők mind így kiáltanak: „Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást” (Jel 5:12).

Ebben a pillanatban a menny és a föld összes teremtménye együttesen hódol az Atyának és Krisztusnak: „A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké” (Jel 5:13). Dicsőítésükre válaszul a négy lelkes lény azt feleli, hogy „Ámen”, a huszonnégy vén pedig a földre borul, így fejeződik be a boldog ünneplés a mennyei trónteremben.

Fizikusok elméletei szerint a világegyetem egy nap vagy kiég, vagy összeroppan, vagy egyszerűen szétszakad. Mennyire ellentétes ez azzal a jövőképpel, amit Isten Igéje tár elénk! Hogyan kezdhetünk már most örülni annak, ami a jövőben ránk vár?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: