GYŰLÉS A MENNYEI TRÓNTEREMBEN

A vének bemutatásából kitűnik Jel 4:4 versében, hogy ők nem angyalok. A „vén” címet a Biblia mindig emberekre alkalmazza. Királyiszékeken ülnek, míg az angyalok Isten jelenlétében mindig állnak. Fehér ruhájuk Isten hűséges népének az öltözete (Jel 3:4-5). A fejükön levő győzelmi korona (a görög stephanos szóból, Jel 4:4) kizárólag a győztes szentekre vár (Jak 1:12). E részletek mind azt sejtetik, hogy a vének megdicsőült szentek.

A huszonnégyes szám jelképes: kétszer tizenkettőből áll, a Bibliában pedig a tizenkettes szám Isten népét szimbolizálja. A huszonnégy vén jelképezheti Isten népének teljességét úgy az Ó-, mint az Újszövetségből. A huszonnégyes szám a huszonnégy papi rend főembereire is utal, akik felváltva végezték szolgálatukat a földi templomban (1Krón 24:1-19).

A huszonnégy vént korábban még nem említette a Biblia, ami arra enged következtetni, hogy a mennyei trónteremben egy új csoportot alkotnak. Talán ők támadtak fel a halottak közül Jézus halálakor (Mt 27:51-53).

Ebben az esetben a huszonnégy vént az emberiség képviselőinek tekinthetjük, akik Jézussal emelkedtek a mennybe, hogy tanúi lehessenek Isten igazságos tetteinek, amint a megváltási tervet végrehajtja. Jel 5:9 versében a huszonnégy vén a négy élőlénnyel (8. vers) együtt leborul imádni a Bárányt, aki megöletett, mégis él. Együtt éneklik az új éneket, magasztalják, méltatják a Bárányt: „Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből, és tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön” (Jel 5:9-10).

Jel 4:6-8 a négy lelkes állatot is megemlíti. Vö. a leírásukat Ez 1:5-14 és 10:20-22 szakaszaiban a négy lelkes állattal és Ézs 6:2-3 verseiben a szeráfokkal!

A „négy lelkes állat” jelöli azokat a hatalmas lényeket, akik Istent szolgálják és trónját őrzik (Zsolt 99:1). A szárnyaik azt szimbolizálják, hogy sebesen végrehajtják Isten parancsait, szemeik pedig az értelmességükre utalnak. A huszonnégy vénnel és az angyalok megszámlálhatatlan sokaságával együtt ők is ott vannak a trón körül (Jel 5:11), ami azt mutatja, hogy a mennyei trónteremben a menny és a föld egyaránt képviselteti magát.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: