KRISZTUS ÜZENETE FILADELFIÁNAK

Filadelfia („testvéri szeretet”) volt a Jézus által megszólított hatodik gyülekezet. A város a birodalmi kereskedelmi útvonal mentén helyezkedett el, egy hatalmas, gazdagon termő fennsík kapujaként. A régészeti ásatások arra utalnak, hogy sokan gyógyulást keresve érkeztek központjába. A várost gyakorta rázták meg földrengések, ezért a lakói vidékre költöztek, egyszerű kunyhókban éltek.

Olvassuk el Jel 3:7-9 verseit! Hogyan illeszkedik a gyülekezet helyzetéhez az, ahogyan Jézus bemutatja nekik magát? Mire vonatkozik a kijelentése, hogy „kevés erőd van” (Jel 3:8)?

Prófétai értelemben az ennek a gyülekezetnek szóló üzenet az első és második ébredési hullám jelentős protestáns mozgalmaira vonatkozik Nagy-Britanniában és Amerikában, 1740-1844 között. Isten népe ekkor valóban igyekezett megtartani „az én beszédemet” (Jel 3:8) a nekik adott világosság szerint. Egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek az Isten parancsolatainak való engedelmességre és a tiszta életre. A „nyitott ajtó” nyilván a mennyei szentélybe vezető utat jelenti, mivel a szakasz említi Isten templomát (lásd Jel 3:12; vö. 4:1-2). Az egyik ajtó bezárása, a másik ajtó kinyitása arra a változásra mutat, ami 1844-ben történt Krisztus főpapi szolgálatában.

Olvassuk el Jel 3:10-13 verseit! Mi utal arra, hogy az idő rövid és Jézus visszajövetele közeleg? Mi a jelentősége annak, hogy Isten felírta nevét a népére (Jel 3:12, lásd még 2Tim 2:19)? Amennyiben a név a jellemet jelképezi. Mit árul el 2Móz 34:6 azokról, akik Isten nevét viselik?

Az Atlanti-óceán mindkét partján nagy ébredés történt a gyülekezetekben. Az 1844-et megelőző években a világ több pontján hirdették Krisztus közeli visszatérésének az üzenetét. Arra vonatkozik az ígéret, miszerint Isten felírja nevét a győztesekre, hogy a jelleme meglátszik rajtuk. Krisztus visszajövetelének az ígérete éppen olyan fontos, mint az, hogy az Úr felkészíti a népét arra a hatalmas horderejű eseményre, megbocsátja bűneiket és törvényét a szívükbe írja (lásd Fil 1:6; Zsid 10:16-17).

Mit jelent számunkra Krisztus közeli visszatérésének a reménye? Hogyan tölt el bizonyossággal az Úr ígérete, hogy be is fejezi az elkezdett munkát?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: