KRISZTUS ÜZENETE THIATIRÁNAK

Mai ismereteink szerint Thiatirának a többi városhoz viszonyítva nem volt különösebb politikai vagy kulturális jelentősége az ókori történelemben, a gyülekezete pedig a feledés homályába merült. A Római Birodalomban az embereknek céhekbe kellett tömörülniük, hogy üzletük vagy munkájuk lehessen. Thiatira városa különösen forszírozta ezt a követelményt. A céhek tagjainak részt kellett venni a céhek ünnepein, el kellett járniuk a templomi szertartásokra, amelyek során gyakran erkölcstelenségek folytak. Aki nem engedelmeskedett, azt kizárták a céhből és gazdasági szankciókat szabtak ki rá. A kor keresztényeinek választaniuk kellett a teljes megalkuvás vagy az evangélium iránti hűség következtében a teljes kirekesztetés között.

Olvassuk el Jel 2:18-29 szakaszát! Hogyan mutatkozik be itt Jézus (lásd még Dán 10:6)? A gyülekezet mely tulajdonságait ismerte el? Milyen kérdés zavarta őket?

A pergamonihoz hasonlóan a thiatirai gyülekezetre is nyomás nehezedett, hogy a pogány környezetben engedményeket tegyen. A „Jézabel” név Akháb király feleségére utal, aki hitehagyásba vitte Izraelt (1Kir 16:31-33). Jézus lelkileg erkölcstelennek mutatja be. Akik az igazságból engedményeket téve „tisztátalan”, pogány gondolatokat és szokásokat vettek át, lelki értelemben paráználkodtak vele.

A thiatirai gyülekezet az egyház állapotát szimbolizálja Kr. u. 538-1565 között. A veszély nem az egyházon kívülről támadt, hanem belülről. A Biblia helyére a hagyomány lépett, Krisztus papságát emberi papság és szent ereklyék váltották fel, az üdvösség elérése eszközeinek pedig a cselekedeteket tekintették. Aki nem engedett a megrontó befolyásnak, azt üldözték, kivégezték. Az igaz egyház évszázadokon át a pusztaságban talált menedéket (lásd Jel 12:6, 13-14). Jézus ugyanakkor elismerően szól a thiatirai gyülekezet hitéről és szeretetéről, cselekedeteiről és szolgálatáról – amelyek a reformációra és a Bibliához való visszatérés kezdetére mutatnak.

Gondolkodjunk el Jel 2:25 szavain: „de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök” (RÚF)! Mit jelentenek nekünk e szavak közösségileg és egyénileg? Mit kaptunk Jézustól, amihez ragaszkodnunk kell?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: