KRISZTUS ÜZENETE SZMIRNÁNAK ÉS PERGAMONNAK

Szmirna gyönyörű és gazdag város volt, egyben a kötelező császárkultusz egyik központja. Jogvesztéshez, üldözéshez, sőt mártírhalálhoz is vezethetett az uralkodó imádatának a megtagadása.

Olvassuk el Jel 2:8-11 szakaszát! Hogyan illik Jézus bemutatkozása a gyülekezet helyzetéhez? Milyen helyzetben volt a gyülekezet? Hogyan figyelmeztetett Jézus arra, ami rájuk várt?

A szmirnai gyülekezetnek szóló üzenet profetikusan alkalmazható az apostoli kor utáni egyházra, amikor a Római Birodalomban kegyetlenül üldözték a keresztényeket. A Jel 2:10 versében említett „tíz nap” a Diocletianus által indított, tíz évig tartó üldözésre mutat Kr. u. 303-313 között, addig, amíg Nagy Konstantin ki nem adta a keresztények számára vallásszabadságot biztosító milánói ediktumot.

Pergamon különböző pogány kultuszok központja volt, többek között Aszklépioszé, akit a gyógyítás görög istenének tartottak. Úgy nevezték, hogy „a Megmentő”, és a jelképe egy kígyó volt. A gyógyulást keresők messzi tájakról érkeztek Aszklépiosz szentélyéhez. Pergamon vezető szerepet töltött be a császárkultusz erősítésében, ami Szmirnához hasonlóan ott is kötelező volt. Nem csoda, hogy a szöveg szerint a pergamoni keresztények abban a városban éltek, „ahol Sátán királyiszéke van” (Jel 2:13).

Olvassuk el Jel 2:12-15 verseit! Hogyan mutatja be magát Jézus ennek a gyülekezetnek? Hogyan értékelte a lelkiállapotát?

A pergamoni keresztényeknek a gyülekezeten kívül és belül is kísértésekkel kellett szembenézniük. Míg a többségük hűséges maradt, némelyek – a „nikolaiták” – a pogánysággal való kompromisszumkötést szorgalmazták, hogy elkerüljék az üldözést. Bálámhoz hasonlóan, aki csábításával hitehagyásba, Isten elleni bűnbe vitte az ígéret földje felé tartó izraelitákat (4Móz 31:16), ők is kényelmesebbnek, sőt kifizetődőbbnek tartották azt, hogy engedjenek a hitükből. A jeruzsálemi zsinat ugyan eltiltotta a hívőket „a bálványoknak áldozott dolgoktól” (ApCsel 15:29), Bálám tanítása azonban arra vette rá a gyülekezeti tagokat, hogy elvessék ezt a döntést. Jézus csak egy megoldást ajánlhatott Pergamonnak: „Térj meg” (Jel 2:16).

A pergamoni gyülekezet prófétai képet ad az egyházról nagyjából Kr. u. 313 és 538 között. Néhányan hűségesek maradtak, ám a lelki hanyatlás és a hitehagyás gyorsan terjedt.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: