TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „Patmosz” c. fejezet, 374-379. o.

„János fogsága a kegyelem elnyeréséhez vezetett. Patmoszt beragyogta a feltámadt Üdvözítő dicsősége. János látta Krisztust még emberként, a szögek nyomaival, amelyek örökké ott lesznek a kezén és lábán, a dicsőségére. Ekkor újból megpillanthatta a feltámadt Urat, akit olyan dicsőség övezett, amit ember még élve elviselhetett.

Krisztus megjelent János előtt, aminek hívők és nem hívők előtt is feltámadása bizonyítékául kell szolgálnia. Ez adjon élő erőt az egyháznak! Időnként sötét fellegek veszik körül Isten népét, úgy tűnik, mintha eltörölné őket az elnyomás és az üldözés. Ám ilyenkor kapjuk Istentől a legnagyobb tanulságot rejtő leckéket. Krisztus gyakran megjelenik a börtönökben és megmutatja magát választottainak. Velük van a máglyán, a tűzben. A csillagok az éjszaka sötétjében ragyognak a legfényesebben, és Isten dicsőségének legtündöklőbb sugarai is a legmélyebb sötétségben mutatkoznak meg. Minél feketébb az égbolt, annál tisztábbak és lenyűgözőbbek az Igazságosság Napjának, a feltámadt Üdvözítőnek a sugarai” (Ellen G. White cikke, The Youth’s Instructor, 1900. április 5.).

Beszélgessünk róla!

1) János leírja, amit Patmoszon látott és hallott. Mit látunk és hallunk mi Jel 1:12-20 szakaszát olvasva? Találunk-e megnyugvást a kinyilatkoztatás szavaiban?

2) Jel 14:7 verse szerint az első angyal így buzdítja a föld lakóit a vég idején: „imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.” E vers nyelvezete 2Móz 20:11 verséhez vezethető vissza. Mit árul el az első angyal üzenete a szombat végidei jelentőségéről A jelenések könyve szerint?

3) Számos keresztény szembesül egy furcsa helyzettel: minél régebb óta tartoznak az egyházhoz, annál könnyebben elhomályosodhat a hitük, sőt el is halhat. Pedig éppen az ellenkezőjének kellene történnie! Elvégre minél hosszabb ideje járunk Jézussal, annál többet kellene megtanulnunk róla és szeretetéről. Mit tehetünk, hogy a hit tüze ne csak égjen bennünk, hanem egyre fényesebben és ragyogóbban lobogjon?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: