AZ EFEZUSI GYÜLEKEZETNEK SZÓLÓ ÜZENET

Efezus volt a fővárosa a Római Birodalom Ázsia provinciájának, egyben a legnagyobb települése, a fő kereskedelmi útvonalak találkozásánál épült. Ázsia jelentős tengeri kikötőjeként igen fontos kereskedelmi és vallási központnak számított. Számos középület állt benne, templomok, színházak, tornacsarnokok, fürdők és bordélyházak. Ismerté tették a varázsláshoz kötődő szokásai és mesterségei, hírhedt volt erkölcstelenségéről és babonaságáról. Mégis a tartomány legbefolyásosabb keresztény gyülekezete éppen Efezusban volt.

Olvassuk el Jel 2:1-4 verseit! Hogyan mutatja be Jézus itt önmagát? Mely tulajdonságait ismeri el a gyülekezetnek? Mi miatt fejezi ki aggodalmát?

Az efezusiak eleinte a hűségükről és a szeretetükről voltak híresek (Ef 1:15). Noha külső és belső nyomás is nehezedett rájuk, a keresztények szilárdan és hűségesen álltak. Keményen dolgoztak, engedelmeskedtek az igazságnak. Valóban nem tűrték meg a soraik közt a hamis apostolokat, csakhogy gyengülni kezdett bennük a Krisztus és a hittestvéreik iránti szeretet. Rendületlenek és hűségesek maradtak ugyan, ám Krisztus szeretete nélkül a tetteik hideggé és törvényeskedővé váltak, fennállt a veszélye, hogy lámpásuk kialszik.

Milyen három dologra buzdítja Jézus a gyülekezetet Jel 2:5-7 szakaszában, hogy újra lángra lobbantsa bennük az első szeretetet és Krisztus, valamint a hittestvérek iránti elkötelezettséget? Hogyan kapcsolódik össze az a három tényező?

Prófétai értelemben véve az efezusi gyülekezet állapota a kereszténység általános helyzetének és lelkiállapotának felel meg Kr. u. 31 és 100 között. Az apostoli egyházat az evangélium iránti szeretet és hűség jellemezte, viszont az I. század végére kihunyt bennük az első szeretet lángja, ezért kezdtek eltérni az evangélium egyszerűségétől és tisztaságától.

Képzeljük magunkat egy olyan gyülekezet tagjainak a sorába, ahol megfogyatkozott a szeretet! Talán a hívők bűnei nem köztudottak, nem élnek nyílt bűnben. Bizonyos szinten helyesen cselekszenek, de formalizmus és elhidegülés jellemzi őket. Ilyen helyzetekből hogyan hozhat szabadulást a gyülekezetnek adott jézusi tanács?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: