JÁNOS LÁTOMÁSA KRISZTUSRÓL PATMOSZON

Olvassuk el Jel 1:12-18 szakaszát! Hasonlítsuk össze a Krisztusról szóló jánosi leírását azzal az isteni személlyel, akit Dán 10:5-6 versei mutatnak be! Jézus hogyan jelenik meg János látomásában? Mit tesz?

János látta, amint Jézus Főpapként a gyertyatartók között jár. Isten ígéretére mutat a kép, amint Jézus a gyertyatartók között sétál, amit még az ókori Izraelnek tett, hogy Istenükként közöttük fog járni (3Móz 26:12). A jelenések könyvében a gyertyatartók az ázsiai hét gyülekezetet jelképezték, amelyeknek eredetileg szóltak a levelek (Jel 1:20). Amint majd a szerdai részben látjuk, a gyertyatartók az egyházat jelképezik, az egész történelem során. A Szentlélek által Jézus folyamatosan figyeli földi egyházát. Állandóan népével lesz, amíg az örök otthonba nem viszi őket.

Az is a jeruzsálemi templom egyik szertartásából vett kép, hogy Jézus Főpapként jár a gyertyatartók között. A kijelölt pap napi feladata volt, hogy a szentély fényeinek ragyogását biztosítsa. Megigazította a kanócokat, feltöltötte a már csak pislákoló lámpásokat, új kanócot tett azok helyett, amelyek már elégtek, ahol kellett, pótolta az olajat, majd ismét meggyújtotta a lámpásokat. A pap ismerte minden egyes lámpás állapotát. Jézus ugyanígy tisztában van az összes gyülekezet szükségleteivel és helyzetével, személyesen jár közben értük.

Olvassuk el Jel 2:2, 9, 13, 19 és 3:1, 8, 15 verseit! Mit árul el Jézus „Tudom” kijelentése arról, hogy valóban ismeri népe helyzetét, szükségleteit?

Jézus isteni címekkel utalt magára: aki „az első és… az utolsó” (lásd Ézs 44:6; 48:12). A görög eschatos szó (jelentése: „utolsó”), ebből származik az eszkatológia („a végidei események tanulmányozása”) szavunk. Ez mutat rá, hogy az eszkatológia Jézussal foglalkozik, akié a végső szó az utolsó események között. Ő „az Élő”, akinél vannak „a pokolnak és a halálnak kulcsai” (Jel 1:18). Halála és feltámadása révén Jézus hatalmat kapott arra, hogy kinyissa a halál kapuit (Jób 17:15; Zsolt 9:14). Örök életre támasztja majd fel mindazokat, akik bíznak benne (1Kor 15:21-23). Nem kell félnie Jézus hűséges követőinek, mert még a halottak is az Ő felügyelete alatt állnak. Mivel ez igaz a halottakra, mennyivel inkább igaz ez az élőkre vonatkozóan (lásd 1Thessz 4:16-17)!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: