AZ ÚR NAPJÁN

Olvassuk el Jel 1:10, valamint 2Móz 31:13, Ézs 58:13 és Mt 12:8 verseit! Ezek szerint a Biblia egyértelműen melyik napot nevezi az Úr napjának? Mit jelenthetett ez a nap a nehézségek között János számára?

„Szombatnapon történt, midőn a dicsőség Ura megjelent a száműzött apostolnak. János a szombatot Patmosz szigetén is éppoly szentül megtartotta, mint amikor Júdea városaiban és falvaiban prédikált a népnek. Igényt tartott a maga számára is az e napra vonatkozó értékes áldásokra” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 382. o.).

Jel 1:10 egyértelműen arra enged következtetni, hogy János apostol a hetedik napon, szombaton kapta a látomást. Bepillantott a jövőbe, egészen Krisztus második eljöveteléig (vö. Jel 1:7), amit úgy nevez az Írás, hogy „az Úrnak napja” (Ézs 13:6-13; 2Pt 3:10). Ebben a versben elmondta azt is, hogy melyik napon kapta a látomást a jövőbeli eseményekről: szombaton, ami az „Úr napja”.

Kétségtelen, hogy gyötrődései között ez a látomásokkal teli szombat a szenvedéstől mentes élet előíze lehetett a számára, amit a második advent után minden kor hűségeseivel együtt tapasztalhat majd. A zsidó gondolkodás szerint a szombat valóban olam haba, „az eljövendő világ” előíze.

„A szombat, amit Isten az Édenben rendelt el… értékes volt János számára a magányos szigeten… Micsoda szombat volt az a magányos száműzöttnek, akit Krisztus mindig is értékesnek tartott, ám ekkor még inkább kiemelt! Korábban nem hallott ilyen magasztos igazságot” (Ellen G. White megjegyzése, The SDA Bible Commentary. 7. köt., 955. o.).

Vö. a negyedik parancsolatot 2Móz 20:11 és 5Móz 5:15 verseiben! Ezek az igék a teremtés, valamint a szabadulás emlékeként mutatnak a szombatra, kiemelve, hogy Isten teremtett és váltott meg bennünket. Hogyan figyelhetünk minden szombaton még jobban arra, hogy Isten a Teremtőnk és a Szabadítónk is?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: