A JELENÉSEK KÖNYVÉNEK JELKÉPES NYELVEZETE

Olvassuk el Jel 13:1, Dán 7:1-3 és Ez 1:1-14 részeit! Mi a közös pont ezekben a látomásokban?

Jel 1:1 kijelenti: „Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté az ő szolgájának Jánosnak”. Itt egy nagyon fontos szót találunk a könyvben. A „megjelent” szó a görög semainō fordítása, ami azt jelenti, hogy „jelképekkel megmutat”. Ezt találjuk az Ószövetség görög fordításában (a Septuagintában), amikor Dániel elmagyarázza Nabukodonozor királynak, hogy Isten megmutatta neki az arany-, ezüst-, réz- és vasszobor által, „mi történik majd ezután” (Dán 2:45, RÚF). János szintén ezzel a szóval mondja el, hogy Isten a látomásban jelképesen ábrázolta A jelenések könyvének jeleneteit és eseményeit (Jel 1:2).

Tehát többségében nem szabad szó szerint értelmezni A jelenések könyve próféciáinak nyelvezetét. A Biblia olvasásakor általában fő szabályként szó szerint veendő a szöveg (kivéve, ha szándékos szimbolizmusra utal). Amikor azonban A jelenések könyvét olvassuk – hacsak a szöveg nem mutat a szó szerinti jelentésre –, jelképesen kell érteni. A megjövendölt jelenetek és események valósak, ám azok leírásának nyelvezete többnyire jelképes.

Megóv a prófétai üzenet elferdítésétől, ha észben tartjuk, hogy A jelenések könyve nagyrészt jelképes. Vigyáznunk kell, nehogy az emberi fantázia szüleményét vagy a szimbólumoknak a mi kultúránkban általános, mai jelentését próbáljuk ráerőltetni a szövegre, amikor a könyvben előforduló jelképek értelmét igyekszünk meghatározni! Inkább a Bibliához és a lapjain talált szimbólumokhoz forduljunk, hogy megértsük A jelenések könyvé­ben szereplő jelképeket.

Amikor A jelenések könyve szimbólumainak jelentését igyekszünk megfejteni, emlékeznünk kell arra, hogy többségük az Ószövetségből származik. A jövőt a múlt nyelvezetével ábrázolva Isten tudatosítani akarja bennünk, hogy jövőbeli üdvözítő tettei nagyon is hasonlóak lesznek azokhoz, amelyeket a múltban végbevitt az üdvösségünkért. A jövőben ismét megteszi népéért azt, amit a múltban elvégzett. Amikor A jelenések könyve jelképeit és képeit meg akarjuk fejteni, először is az Ószövetségre kell figyelnünk.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: