A KÖNYV CÉLJA

Jel 1:1 azt is elárulja, hogy a könyv célja a keletkezése idejétől kezdve bemutatni a jövőbeli dolgokat. Bárki, aki ismeri A jelenések könyvét, észreveszi, hogy a megjövendölt események – akár már beteljesültek (legalábbis a mai nézőpontunkból), akár a jövőben teljesednek (ismét, a mai nézőpontunkból) – teszik ki a könyv tartalmának nagyobb részét.

A bibliai próféciák elsődleges célja, hogy biztosítsanak bennünket: bármit hozzon is a jövő, Istené az irányítás. A jelenések könyve pontosan ezt teszi: kijelenti, hogy Jézus Krisztus a világ történelme és annak nyugtalanító, utolsó eseményei közben is mindvégig a népével lesz.

Következésképpen A jelenések könyve próféciáinak két gyakorlati célja van: megtanítani arra, hogyan éljünk ma és felkészíteni a jövőre.

Olvassuk el 5Móz 29:29 versét! Miként segít ez a szöveg megérteni, hogy miért nem jelent ki Isten bizonyos dolgokat? A vers szerint mi a kinyilatkoztatás célja? Miért árulja el Isten mindezt? Lásd még Jel 22:7!

A jelenések könyvének végidei próféciáit Isten nem azért jelenti ki, hogy kielégítse kényszeres kíváncsiságunkat. A jövőnek csak azokat a szempontjait fedi fel, amelyeket fontos tudnunk. A célja, hogy figyelmeztessen a bekövetkezendő dolgok súlyosságára és így felismerjük, mennyire függünk Istentől, és az Úrra hagyatkozva engedelmeskedjünk neki.

Az évszázadok során spekuláció és még több szenzációhajhászás társult a végidei eseményekkel kapcsolatos tanításokhoz. Többen meggazdagodtak az azonnali véget hangoztatva, mert ijesztgetéseikkel rávették az embereket szolgálatuk anyagi támogatására, mondván, hogy közel a vég. Persze eddig még nem jött el a vég, így sokan kiábrándultak és elcsüggedtek. Mint az Istentől kapott minden jóval, a próféciával is vissza lehet élni, lehetséges tévesen magyarázni.

Olvassuk el Jn 14:29 versét! Milyen fontos elvet találunk itt a prófécia céljával kapcsolatban?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: