A FELTÁMADÁS ÉS A HELYREÁLLT KAPCSOLATOK

Az egyház kezdeti korszakától kezdve leginkább talán Krisztus visszatérésének az ígérete tartotta a lelket Isten hűséges népében, és különösen így van ez a megpróbáltatások között. Bármilyen félelmetes küzdelmeket éltek át, még ha vigasztalhatatlan volt is a bánatuk, nagy fájdalmat éreztek, akkor is bíztak Krisztus visszatérésében és a második adventben foglalt nagyszerű ígéretekben.

Milyen ígéreteket találunk 1Thessz 4:13-18 szakaszában? Mi vonatkozik benne a kapcsolatok helyreállítására?

Krisztus visszatérése döntő hatással lesz az egész emberiségre. Isten országa megalapításának fontos szempontja a kiválasztottak összegyűjtése. „És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másikig” (Mt 24:31). Az összegyűjtés pillanatában a meghalt igazak feltámadnak és halhatatlanságot kapnak (1Kor 15:52-53). „…először feltámadnak a Krisztusban elhunytak” (1Thessz 4:16, RÚF). Erre a pillanatra várunk mindannyian. A feltámadtak újból találkoznak azokkal, akik vágyódtak a társaságuk és a szeretetük után. Így ír Pál erről az eseményről: „Halál, hol a te diadalmad? Halál, hol a te fullánkod” (1Kor 15:55, RÚF).

A feltámadáskor nem betegen, öregen, eltorzult testtel jönnek elő az emberek, mint ahogyan a sírba tértek, hanem új, halhatatlan, tökéletes testben, amin már nincsenek ott a bűn okozta romlás jelei. A feltámadt szenteken teljes lesz Krisztus helyreállító munkája, tökéletesen tükrözik Isten képét, azt, ami a szándéka volt a teremtéskor (1Móz 1:26; 1Kor 15:46-49).

Jézus második adventjének a pillanatában, amikor a megváltott halottak feltámadnak, a földön élő igazak szintén átváltoznak, új, tökéletes testet kapnak. „Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára” (1Kor 15:53). Tehát a megváltottaknak ez a két csoportja, a feltámadt és az átváltozott igazak „elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk” (1Thessz 4:17).

Tudományos korunkban még a keresztények is mindenre természetes magyarázatot próbálnak találni, még a „csodákra” is. Miért csak Isten természetfeletti tettei menthetnek meg bennünket? Mire tanít a feltámadás ígérete?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: