A HELYREÁLLÍTÁS ÍGÉRETE

Ézs 11:1-10 szakaszában milyen ígéret hangzik Izraelnek, és mit tudhatunk meg ebből a részből a megváltottak örök lakhelyéről?

A Biblia a föld megteremtésével kezdődik (1Mózes 1-2. fejezet), bemutatja, hogy Isten csodaszép, harmonikus világot bízott ősszüleinkre, Ádámra és Évára. Tökéletes volt a világ, az Isten által teremtett emberiség otthona. A Biblia két utolsó fejezete (Jelenések 21-22. fejezet) szintén arról szól, hogy Isten tökéletes, harmonikus világot teremt a megváltott emberiségnek. Ez a rész még pontosabban meghatározza, hogy ez újjáteremtés lesz, a bűn pusztítása után Isten helyreállítja a földet. A Biblia számos helyen kijelenti, hogy a megváltottak örök lakhelye valóságos hely lesz, nem egy kitalált elképzelés vagy álom. A megváltottak képesek lesznek látni, hallani, illatokat érezni, tapintani. Az új életben egészen új tapasztalatokat éreznek majd. Ézsaiás próféta könyve 11. fejezetének gyönyörű szakasza megjövendöli a Messiás eljövetelét, aki egy új korszakot teremt. Véget vet a kegyetlenségeknek és elhozza az örök béke idejét. Az egyetemes összahang korát alapozza meg Isten uralma az új földön.

Az új, harmonikus életből mi tűnik el örökre Jel 21:1-5 versei szerint?

Ellen White leírta, mi vár a megváltottakra: „Amint telnek az örökkévalóság évei, egyre gazdagabb és dicsőségesebb kinyilatkoztatásokat kapunk Istenről és Krisztusról. A tudás progresszív, fokozatosan nő, éppen úgy, mint a szeretet, a tisztelet és a boldogság. Minél többet megtud az ember Isten jelleméről, annál jobban fogja csodálni. Miközben Jézus a megváltás gazdagságába és a Sátánnal folytatott nagy küzdelem bámulatos győzelmeibe bepillantást enged, a megváltottak szíve folyamatosan erősödő áhítattal ver, és egyre biztosabb kézzel pengetik arany hárfáikat. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer hang egyesül a hatalmas dicsénekben” (Ellen G. White: The Story of Redemption. 432-433. o.).

Mi a módja annak, hogy már most is meglássuk, milyen Isten jelleme? Hogyan tükrözhetjük már most is azt az emberek közötti harmonikus és egységre törekvő életünkkel?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: