KRISZTUS BIZTOSAN VISSZATÉR

Jn 14:1-3 verseiben találjuk Jézus második adventjének legismertebb ígéretét. Ennek alapján milyen lesz a megváltottak élete az új földön?

A korai keresztények Krisztus visszatérését úgy emlegették, hogy a „boldog reménység” (Tit 2:13). Várták, hogy a Szentírás minden próféciája és ígérete teljesedjen a második adventkor, ami a keresztény zarándokút igazi célja. Aki szereti Krisztust, várja a napot, amikor már szemtől szemben lehet vele. Jézus szavai azt fejezik ki, hogy szoros, meghitt lesz a kapcsolatunk vele és egymással is.

A keresztények hisznek ebben az ígéretben, aminek a teljesedéséről biztosít a Biblia. Azért bízunk benne, mert Jézus kijelentette: „ismét eljövök” (Jn 14:3). Már az ószövetségi prófécia megjövendölte Krisztus első eljövetelét, ahogyan a másodikat is. Az özönvíz előtt Isten elmondta Énók pátriárkának, hogy a Messiás dicsőséges eljövetele véget vet majd a bűnnek. Énók prófétált arról, hogy „Íme, eljött az Úr sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenki felett, és megbüntessen minden istentelent minden istentelen tettéért, amelyet elvetemülten elkövetett, és minden durva beszédért, amelyet az istentelen bűnösök ellene szóltak” (Júd 14-15, ÚRK).

Ezer évvel azelőtt, hogy Jézus a földre jött, Dávid király is prófétált a Messiás érkezéséről, aki összegyűjti majd a népét. „Eljön a mi Istenünk és nem hallgat; emésztő tűz van előtte, s körülte erős forgószél. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét; Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet” (Zsolt 50:3-5)!

Jézus második adventje szorosan kapcsolódik az elsőhöz. A születését és szolgálatát megjövendölő próféciák (pl. 1Móz 3:15; Ézs 11:1; Dán 9:25-26; Mik 5:2) képezik a visszajövetelének ígéretében való reménységünk alapját. Krisztus „egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt… egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét eltörölje, másodszor pedig bűn hordozása nélkül jelenik meg azoknak, akik várják őt üdvösségükre” (Zsid 9:26, 28, ÚRK).

Hogyan találunk most is reményt és vigasztalást a második advent ígéretében?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: