EGYHÁZFEGYELEM

Az egyházszervezetben az egyik fő kérdés a fegyelmezés. Néha érzékeny kérdésnek bizonyul az, hogy milyen módon segíti a fegyelmezés az egyház egységének megőrzését, és ezt könnyű félreérteni. Viszont bibliai szemszögből közelítve, a fegyelem két fő terület köré összpontosul: megőrizni a tanbeli tisztaságot és fenntartani a gyülekezeti élet és gyakorlat tisztaságát.

Amint már láttuk, az Újszövetség azt képviseli, hogy fontos megőrizni a bibliai tanítás tisztaságát a hitehagyással és hamis tanítással szemben, különösen a végidőben. Ugyanez a helyzet a közösség jó hírének a megőrzésével, hogy óvjuk az erkölcstelenség, a becstelenség és a züllöttség ellen. Ezért olvashatjuk, hogy a Szentírás „hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre” (2Tim 3:16).

Milyen elveket adott Jézus az egyháznak a fegyelmezéssel és a tévedők helyreigazításával kapcsolatban Mt 16:19 és 18:15-20 verseiben?

A Biblia alátámasztja a fegyelmezés elvét, valamint azt, hogy lelki és erkölcsi életünk tekintetében számadással tartozunk egymásnak. Valójában az egyház egyik megkülönböztető jegye a szentség, a világtól való elkülönülés. A Bibliában számos példát találunk arra, hogy nehéz helyzetekben az egyháznak határozottan fel kellett lépnie az erkölcstelen magatartással szemben. Fontos fenntartani az egyház erkölcsi szintjét.

A következő szakaszok tanítása szerint milyen elveket kövessünk, amikor nehéz kérdésekkel kell foglalkoznunk a gyülekezetben? Mt 7:1-5; Gal 6:1-2

Nem tagadhatjuk, hogy a bibliai tanítás szerint szükség van az egyházfegyelemre, nélküle nem leszünk hűségesek az Igéhez. Figyeljük meg azonban, hogy az említett tanácsok közül sokban látszik a megmentés lelkülete. Amennyire lehet, a fegyelmezésnél a megmentésre kell törekedni. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, szükségünk van a kegyelemre. A fegyelmezést tehát alázattal kell megtenni, a saját fogyatkozásaink tudatában.

A vétkezőkkel való bánásmódunkban hogyan tanulhatjuk meg azt, hogy ne elsősorban a büntetésre törekedjünk, inkább a megmentésre?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: