AZ EGYHÁZ EGYSÉGÉNEK A MEGŐRZÉSE

Olvassuk el 2Tim 2:15 és Tit 1:9 verseit! A Timóteusnak és Titusznak adott páli tanács szerint milyen fontos felelőssége, feladata van a hűséges gyülekezeti/egyházi vezetőknek?

Figyeljük meg, milyen nagy hangsúlyt helyez Pál a tanbeli tisztaság megőrzésére! Ez alapvető az egység szempontjából, különösen azért, mert elmondható, hogy egyházunkat leginkább a tanításaink egyesítik. Adventistaként eltérő körülmények közül, kultúrákból, háttérről származunk, de Krisztusban való egységünket az adja, ahogyan a tőle kapott igazságot értelmezzük. Ha összezavarodunk e tanítások terén, akkor abból csak káosz és megoszlás következhet, a végidőhöz közeledve egyre inkább.

„Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos és alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök” (2Tim 4:1-4).

Pál e szavakkal Jézus visszajövetelére és az ítélet napjára összpontosítja ihletett gondolatait. Az apostol Istentől kapott tekintéllyel (lásd 1Tim 1:1) adja Timóteusnak ezt a fontos tanácsot. Az utolsó időkre gondolva, amikor rengeteg a hamis tanítás és terjed az erkölcstelenség, Timóteusnak hirdetnie kellett Isten Igéjét, erre a szolgálatra hívta el az Úr. Tanítói szolgálata részeként Timóteusnak meggyőznie, feddenie és buzdítania kellett az embereket. Ezek az igék emlékeztetnek arra, ahogyan a Szentírás vezet (2Tim 3:16). Világos, hogy Timóteusnak azt kellett követnie, tanítania és kiviteleznie, amit a Szentírásban talált, méghozzá hosszútűréssel és türelemmel. A durva és kemény feddés aligha fogja Krisztushoz vonzani a bűnösöket. Timóteus erőteljes egyesítő erő lehet az egyházban, ha követi azt, amit Pál írt, méghozzá a Szentlélek vezetése alatt, szolgáló-vezető hozzáállással.

Milyen gyakorlati lehetőségek vannak arra, hogy a gyülekezet egységének megőrzésében segítsünk a gyülekezeti vezetőinknek? Hogyan győződhetünk meg arról, hogy mindig egyesítő erőként hatunk, és még a viták között sem bomlasztjuk az egységet?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: