AZ EGYHÁZ EGYSÉGÉNEK A MEGŐRZÉSE

Olvassuk el 2Tim 2:15 és Tit 1:9 verseit! A Timóteusnak és Titusznak adott páli tanács szerint milyen fontos felelőssége, feladata van a hűséges gyülekezeti/egyházi vezetőknek?

Figyeljük meg, milyen nagy hangsúlyt helyez Pál a tanbeli tisztaság megőrzésére! Ez alapvető az egység szempontjából, különösen azért, mert elmondható, hogy egyházunkat leginkább a tanításaink egyesítik. Adventistaként eltérő körülmények közül, kultúrákból, háttérről származunk, de Krisztusban való egységünket az adja, ahogyan a tőle kapott igazságot értelmezzük. Ha összezavarodunk e tanítások terén, akkor abból csak káosz és megoszlás következhet, a végidőhöz közeledve egyre inkább.

„Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos és alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök” (2Tim 4:1-4).

Pál e szavakkal Jézus visszajövetelére és az ítélet napjára összpontosítja ihletett gondolatait. Az apostol Istentől kapott tekintéllyel (lásd 1Tim 1:1) adja Timóteusnak ezt a fontos tanácsot. Az utolsó időkre gondolva, amikor rengeteg a hamis tanítás és terjed az erkölcstelenség, Timóteusnak hirdetnie kellett Isten Igéjét, erre a szolgálatra hívta el az Úr. Tanítói szolgálata részeként Timóteusnak meggyőznie, feddenie és buzdítania kellett az embereket. Ezek az igék emlékeztetnek arra, ahogyan a Szentírás vezet (2Tim 3:16). Világos, hogy Timóteusnak azt kellett követnie, tanítania és kiviteleznie, amit a Szentírásban talált, méghozzá hosszútűréssel és türelemmel. A durva és kemény feddés aligha fogja Krisztushoz vonzani a bűnösöket. Timóteus erőteljes egyesítő erő lehet az egyházban, ha követi azt, amit Pál írt, méghozzá a Szentlélek vezetése alatt, szolgáló-vezető hozzáállással.

Milyen gyakorlati lehetőségek vannak arra, hogy a gyülekezet egységének megőrzésében segítsünk a gyülekezeti vezetőinknek? Hogyan győződhetünk meg arról, hogy mindig egyesítő erőként hatunk, és még a viták között sem bomlasztjuk az egységet?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: