SZOLGÁLÓ VEZETÉS

Jézus a tanítványok közötti szolgálata során többször átélt pillanatokat, amelyek talán elkeserítették, amikor látta, mennyire irigykednek, hatalomra vágynak. Úgy tűnt, az apostolok alig várták, hogy Jézus országában nagy hatalmú vezetők legyenek (Mk 9:33-34; Lk 9:46). Még az utolsó vacsora elfogyasztásakor is valószínűleg az uralom, az első hely foglalkoztatta őket (Lk 22:24).

Az egyik ilyen alkalommal Jézus világosan elmondta, mit is gondol népe lelki vezetéséről. Jézusnak Mt 20:25-28 verseiben lejegyzett szavaiból a vezetés mely elveit ismerhetjük meg? Hogyan mutathatjuk be ezeket az elveket az életünkben és különösen a gyülekezetünkben?

„Ebben a velősen megfogalmazott szakaszban Jézus a hatalom gyakorlásának két modelljét mutatja be. Az első a hatalom fogalmának római megközelítése, amely szerint az elit a ranglétrán a többiek felett áll. E csoportnak hatalma van döntéseket hozni és engedelmességet elvárni azoktól, akik alattuk állnak. Jézus egyértelműen elutasította a hatalom gyakorlásának ezt a fajtáját, amikor kijelentette: »ne így legyen közöttetek« (Mt 20:26). Ehelyett a hatalom gyakorlásának lélegzetelállítóan új modelljét állította a tanítványok elé, ami az általuk ismert hierarchikus modell teljes elutasítása vagy fordítottja” (Darius Jankiewicz: Serving Like Jesus: Authority in God’s Church c. cikke. Adventist Review, 2014. március 13.). Két kulcsszón alapszik a hatalom fogalma, amit ebben a történetben Jézus bemutat: „szolga” (diakonos) és „rabszolga” (doulos). Mt 20:26-27 verseinek új fordításaiban (RÚF, ÚRK) az első esetben szolga, a másodikban rabszolga áll, de Jézus szándékának erejéből veszít mindkettő. Jézus ugyan nem kívánta eltörölni az egész hatalmi struktúrát, azt azonban mindenképpen hangsúlyozni akarta, hogy az egyházi vezetők elsősorban Isten népének szolgái és rabszolgái legyenek. Nem azért van a pozíciójuk, hogy hatalmat gyakoroljanak az emberek felett, vagy uralkodjanak rajtuk, vagy presztízst, hírnevet szerezzenek maguknak. „Krisztus más elvekre alapozta országát. Az embereket nem hatalomra, hanem szolgálatra hívta, az erősöket, hogy hordozzák a gyöngék fogyatékosságait. Az erő, a  rang, a tehetség, a műveltség mind nagyobb kötelezettséget rótt birtoklójára embertársainak szolgálatában” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 462. o.).

Olvassuk el Jn 13:1-20 szakaszát! Milyen vezetői példát adott itt Jézus?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: