KRISZTUS AZ EGYHÁZ FEJE

Amint egy korábbi tanulmányunkban már megállapítottuk, az Újszövetség a test hasonlatát vonatkoztatja az egyházra. Az egyház Krisztus teste. Ez a metafora az egyház több jellegzetességére utal, mint ahogyan Krisztus és népe kapcsolatára is. Mivel az egyház Krisztus teste, a puszta létében tőle függ. Ő a Fej (Ef 1:22; Kol 1:18), a létének a Forrása, nélküle nem is létezne.

Az egyház identitása is Krisztustól származik, hiszen Ő a Forrása, az Alapja és az elindítója a hitelveinek és a tanításainak. Mindazonáltal az egyház több e fontos tényezők összességénél. Krisztus és a Szentírásban kinyilatkoztatott Igéje határozza meg, hogy mi az egyház, tehát az identitása és jelentősége Krisztustól ered.

Ef 5:23-27 szakaszában Pál a Krisztus és egyháza közötti kapcsolattal mutatja be, hogy milyen legyen a férj és a feleség viszonya. Melyek a meghatározó tényezők Krisztus és egyháza kapcsolatában?

Talán van, aki az engedelmesség fogalmát illetően egy kissé habozik, méghozzá az elmúlt évszázadok vezetői visszaélései miatt. Viszont az egyház Krisztus, a Fej alá tartozik, vagyis az Ő hatalma alá. Amikor elismerjük Őt az egyház Fejének, ez emlékeztet, hogy végső soron kinek is tartozunk hűséggel – nem másnak, mint magának az Úrnak. Fontos, hogy az egyház szervezett legyen, de a szervezetet alá kell rendelni Jézus, az igazi Vezető hatalmának.

„Az egyház Krisztusra alapozva épül, engedelmeskednie kell Krisztusnak mint fejének. Nem függhet embertől, ember nem irányíthatja. Sokak állítása szerint az egyházban betöltött bizalmi tisztségük feljogosítja őket arra, hogy előírják, mit higgyenek és tegyenek mások. Ezt az igényt Isten nem szentesíti. »Mindnyájan testvérek vagytok« (Mt 23:8) – jelenti ki a Megváltó. Mindenki ki van téve a kísértésnek, mindenki esendő, tévedhet. Nem bízhatjuk vezetésünket véges elmére. A hit Sziklája Krisztus élő jelenléte az egyházban. A leggyöngébb is rábízhatja magát, és akik a legerősebbnek képzelik magukat, a leggyöngébbnek fognak bizonyulni, hacsak nem választják Krisztust erősségüknek” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 350. o.).

Hogyan tanulhatjuk meg teljesen Krisztusra bízni magunkat, nem pedig másra, egy „véges elmére” – ami olyan könnyen megeshetne?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: