Egyházszervezet és egység

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 16:19; 20:25-28; 28:18-20;

Galata 6:1-2; Efezus 5:23-27; Titusz 1:9

„De ne így legyen közöttetek; hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok; És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok” (Mt 20:26-27).

Hetednapi adventistaként protestáns keresztények vagyunk, valljuk, hogy az üdvösséget egyedül úgy nyerjük el, ha hiszünk Jézus Krisztusnak az emberiségért végbevitt tettében. Nem kell ahhoz az egyház, sem az egyházi hierarchia, hogy részesüljünk Krisztus tetteinek az áldásaiban, amelyeket közvetlenül tőle kapunk, hiszen Ő volt a Helyettesünk a kereszten, Ő a Főpap, aki közbenjár értünk a mennyei szentélyben.

Ezzel együtt az egyházat Isten alkotta meg, értünk helyezte ide, de nem az üdvösség eszközeként, hanem hogy a segítségével közvetíthessük és bemutathassuk a világnak a felkínált üdvösséget. Az egyház szervezetét Jézus hozta létre a világon, az evangélium hirdetése érdekében. A szervezet annyiban fontos, hogy megszilárdítja és lehetővé teszi az egyház misszióját. Az egyházszervezet nélkül nem lehetne olyan eredményesen bemutatni az embereknek Jézus üdvözítésének az üzenetét. Az egyházi vezetők szerepe szintén fontos abban, hogy elősegítsék az egységet és Jézus példáját tükrözzék.

A héten arról fogunk tanulni, hogy a misszió szempontjából miért olyan fontos az egyházszervezet, hogyan támogathatja a közösség egységét.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: