TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„»A szombatnak, mint a teremtés emlékünnepének az az igazi jelentősége, hogy állandóan arra emlékeztet, miért is illeti Istent imádat.« Azért, mert Ő a Teremtő, mi pedig a teremtményei. »A szombat tehát Isten imádásának éppen a gyökerét érinti, mert semmi más intézmény nem tanítja ezt a nagy igazságot ilyen meggyőzően. Isten imádásának igazi alapját – nem csupán a hetedik napinak, hanem minden istentiszteletnek – a Teremtő és teremtményei közötti különbségben kell megkeresni. Ez a nagyszerű tény soha nem fakulhat meg, és ezt sohasem szabad elfelejteni« (J. N. Andrews: History of the Sabbath. 27. fejezet). Isten az Édenben azért rendelte el a szombatot, hogy az embert állandóan emlékeztesse erre az igazságra. Ameddig Istent azért imádjuk, mert Ő a Teremtő, addig a szombat lesz ennek a jele és emlékeztetője. Ha a szombat egyetemes ünnep lett volna, az ember értelmével és szívével felfogta volna a Teremtőt, akit tisztelet és imádat illet. Soha senki nem lett volna bálványimádó, istentagadó vagy hitetlen. A szombat ünneplése az igaz Istenhez való hűségünk jele, ahhoz az Istenhez, »aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait«. Tehát az Isten imádására és parancsolatai megtartására felszólító üzenet a negyedik parancsolat megtartására különös súllyal szólít” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 377. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Az istentisztelet, a teremtés és a megváltás bibliai fogalmai szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Hogyan lehet tehát éppen a szombat­ünneplés az Isten által előírt ellenszere a hamis istentiszteletnek? Mi a szombat szerepe Jel 14:6-7 versének a végidőre vonatkozó próféciájában? Miért utal az első angyal üzenete a szombatra?

2. Az istentiszteletről gyakran azzal kapcsolatban beszélünk, hogy mi képezheti a részét, mi az, amit istentisztelet közben tehetünk, illetve nem tehetünk. Vajon ez elég volna? Mi az istentisztelet igazi lényege? Mennyire gazdag az istentisztelet tapasztalata a gyülekezetünkben?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az imádat a hívő hálás válasza, amit Istennek ad az üdvösség ajándékáért, valamint ez a keresztény közösségi élet egységének és összetartozásának lényeges eleme. Közösségünk nem tapasztalhatja a Krisztusban való egységet az imádság és az Isten akaratának megismerését kereső bibliatanulmányozás nélkül.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: