A KENYÉR MEGTÖRÉSE ÉS AZ IMÁDKOZÁS

Az őskeresztény egyházat minden nehézség ellenére egységbe fogta a Jézusba vetett közös hit és az igazság, aminek a hirdetését az Úr rájuk bízta. Ezt nevezte Péter úgy, hogy „jelenvaló igazság” (2Pt 1:12). Mivel egységben voltak az igazságban, egységüket számos módon kifejezték. „És állhatatosan kitartottak… a kenyér megtörésében és az imádkozásban” (ApCsel 2:42, ÚRK). A kenyér megtörése bizonyára a közösségi étkezés alkalmaira utal. A közös étkezések idején valaki áldást mondott a kenyérre és az italra, ezzel emlékezve Jézus halálára és feltámadására, ugyanakkor közeli visszajövetelét várva. Az első keresztények időt szakítottak arra, hogy megemlékezzenek Jézus életének és szolgálatának jelentőségéről. Szívesen beszélgettek erről a közös étkezések alkalmával. Az együtt elköltött ételek fogyasztása így az istentisztelet alkalmává vált. „Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben” (ApCsel 2:46-47, RÚF). Kétségtelen, hogy a közösség alkalmai jelentősen hozzájárultak a Jézusban való egységük érzetének erősödéséhez.

Milyen példákat találunk Az apostolok cselekedeteiben arra, hogy a keresztények együtt imádkoztak? Mit kértek imában?

ApCsel 1:14

ApCsel 4:23-31

ApCsel 12:12

A korai egyházban nagyon fontosnak tartották a lehetőséget, hogy közvetlenül kapcsolatba léphetnek Istennel. Soha nem is szalasztották el az alkalmat, hogy kéréseiket Isten elé tárják, amikor istentiszteletre gyűltek össze. Timóteusnak írt első levelében Pál megemlítette, hogy mennyire fontos imádkozni, amikor a keresztények együtt vannak (1Tim 2:1). Az efezusiakhoz szólva is hangsúlyozta az ima szükségességét: „Minden alkalommal minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a Lélek által. Ebben legyetek éberek minden állhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért, értem is, hogy adassék nekem szó, ha megnyitom számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát” (Ef 6:18-19, ÚRK).

Milyen úton-módon tapasztalhatunk mélyebb egységet közös ügyeinkben a közbenjáró imádság ereje által? Hogyan erősítheti egyházunk egységét az ilyen ima?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: