A BIBLIA TANULMÁNYOZÁSA ÉS A KÖZÖSSÉG

ApCsel 2:42 verse szerint milyen elemei voltak az őskeresztény istentiszteletnek?

„És állhatatosan kitartottak az apostolok tudományában és a közösségben” (ApCsel 2:42, ÚRK). Az egyház kezdeti korszakától fogva az istentisztelet jellemző meghatározója volt Isten Igéjének a tanulmányozása, amit akkor az apostolok vezettek. Az első keresztények hűségesen tanulták a Szentírást, hogy megtudják, mit mond Jézusról, a Messiásról. Állandó közösségben éltek, közösen élvezték az Istentől kapott áldásokat, bátorították egymást a hitéletben. Az Igében keresték a szent igazságokat, amelyek a világban képviselt üzenetük alapját képezték.

Mennyire fontos Isten Igéjét tanulmányozni a hívők közösségében? Mit mondanak erről az alábbi igék?

2Kir 22:8-13

ApCsel 17:10-11

2Tim 3:14-17

„Bárhol hirdessék is az evangélium igazságát, ott a helyes cselekvést őszintén vágyakozók az Írás szorgalmas kutatására kapnak késztetést. Ha a föld történelmének utolsó napjaiban azok, akiknek vizsgálandó igazságokat hirdetnek, a béreabeliek példáját követnék és az Írásokat naponta kutatnák, összehasonlítva Isten szavával a nekik hozott üzenetet, ott ma, ahol most viszonylag kevesen vannak, Isten törvényének előírásaihoz nagyobb számban volnának hűségesek” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 154. o.). Az Isten Igéjében talált és általunk hirdetett igazság tesz bennünket egységes néppé. Ez igaz volt Isten egyházára az első időben, mint ahogyan igaz ma is. Isten Igéjének tanulmányozása adja a lényegét úgy az istentiszteletünknek, mint népünk egységének, hiszen Isten arra hívott el bennünket, hogy hirdessük a világnak a hármas angyali üzenetet. Amikor a hívők családjaként összejövünk a közösségi élet és az istentisztelet céljából, a Szentírás szól hozzánk Isten Igéjéből és vezeti az életünket, hogy felkészüljünk a küldetésünkre és Jézus második adventjére.

Mennyire szilárdan gyökerezik a hitünk a Bibliában? Elég biztosan állunk ahhoz, hogy mint a héber fiatalok, mi is megingathatatlanok maradjunk még akkor is, ha halálosan megfenyegetnének minket?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: