HAMIS ISTENTISZTELET

Olvassuk el Mt 4:8-9 verseit! Mi volt Jézus harmadik megkísértése a pusztában?

Büszkén és arrogánsan Sátán a világ jogos uralkodójának nevezte magát, mintha övé lenne a föld minden gazdagsága és dicsősége. Igényt tart minden élő tiszteletére, mintha ő teremtette volna a földet. Micsoda sértés ez Istennek, a Teremtőnek! A gonosz ezzel tanújelét adta, hogy pontosan tudja, mi az imádat lényege: tisztelettel hódolni a világegyetem jogos ura előtt.

Hasonlítsuk össze a három héber fiatal tapasztalatát Dániel próféta könyve 3. fejezetében (főleg a 8-18. versekben) a Jel 13:4 és 14:9-11 verseiben bemutatott végidei hatalommal! Mi forog kockán az utolsó időben? Mi a leglényegesebb kérdés mindkét beszámolóban?

Kain és Ábel történetétől kezdve a három héber fiatalon át egészen a „fenevad bélyegének” (Jel 16:2) végső eseményeiig Sátán arra törekszik, hogy hamis istentiszteleti rendszert állítson fel, ami az embereket elfordítja az igaz Istentől, és még ha csak rejtetten is, de önmaga felé irányíthatja a tiszteletüket. Végtére is már Ádám és Éva bukása előtt az volt a célja, hogy hasonló legyen Istenhez (Ézs 14:14). Nem csupán véletlen, hogy amint a három fiatalt halálosan megfenyegették, ha nem hajlandóak imádni egy „állóképet”, az utolsó időben Isten hűséges népét is halálosan megfenyegetik, ha nem imádják a „fenevad képét”. De miért is imádnánk bármilyen „képet”, amikor az igaz Istent kell tisztelnünk?!

„Fontos tanulságokat kell levonnunk abból, ami a héber ifjakkal Dura mezején történt… Az Isten népe előtt álló gyötrelmes idő megingathatatlan hitet igényel. Meg kell mutatniuk, hogy imádatuknak Ő az egyedüli tárgya, és semmilyen áron, még az életük árán sem lehet őket rábírni arra, hogy akár egy kicsit is kiegyezzenek a hamis imádattal. A hűséges szív számára az örök Isten Igéje mellett bűnös, halandó emberek parancsai elvesztik jelentőségüket. Az igazságnak engedelmeskednek, legyen bár börtön, száműzetés vagy halál a következménye” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 317. o.).

Hányféle úton-módon tapasztalhatunk kísértést arra, hogy ne egyedül Istent imádjuk, aki valóban méltó az imádatunkra? A hamis istentisztelet milyen szempontból jelenthet burkoltabb fenyegetést, mint ahogy azt gondolnánk? Minek az imádata kísérthet bennünket akár most is?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: