IMÁDJUK A TEREMTŐT ÉS A MEGVÁLTÓT!

Az istentiszteletről szólva gyakran kiemeljük bizonyos elemeit, elmondjuk, hogy mi tartozik hozzá és hogyan végzik. Viszont mi az istentisztelet igazi jelentősége? Mit jelent az, hogy imádjuk Istent, és miért is tesszük? Dávid erre szólít: „Adjatok dicsőséget az ÚR nevének, imádjátok az URat szent ékességben” (Zsolt 29:2, ÚRK)! Ez a zsoltár iránymutató az istentisztelet jelentőségének a megértésében. Az Urat imádni azt jelenti, hogy olyan dicsőséget és tiszteletet adunk neki, amit megérdemel.

Olvassuk el A jelenések könyve 4. és 5. fejezetét! Miért imádják a mennyei lények Istent és Jézust, az Isten Bárányát? Lásd Jel 4:8, 11; 5:9-10, 12-13!

Tiszteletet ébreszt a mennyei trónteremben zajló istentisztelet leírása, amelyben előttünk áll Jézus, az Isten Báránya és a világ Megváltója. Az istentisztelet az, amikor Isten teremtményei a csodálat és a hála szavaival fogadják a tetteit. Az isteni teremtés és megváltás miatt hálás személy reakciója az imádat. Az idők végén a megváltottak is így fognak felelni csodálattal, miután Isten üdvözítette őket: „Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya! Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent. Mert eljőnek mind a pogányok és lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek” (Jel 15:3-4).

Tehát az istentisztelet az Istenbe vetett hitünkből fakadó válasz a hatalmas tetteire: először is arra, hogy megteremtett bennünket, másodszor pedig a megváltásra. Isten imádata azt jelenti, hogy dicsőítjük Őt, tisztelettel, dicsérettel, szeretettel és engedelmességgel, amint arra méltó a hitünk szerint. Természetesen mi csak onnan tudhatunk bármit is Istenről, a Teremtőnkről és a Megváltónkról, amit a Szentírásban kinyilatkoztatott nekünk, és amit még teljesebben kinyilatkoztatott Jézus személyében, szolgálata által (lásd Jn 14:8-14). A keresztények imádják Jézust mint Teremtőt és Megváltót, mert áldozati halála és feltámadása adja az istentisztelet lényegét.

Amikor a keresztények istentiszteletre gyűlnek össze, az áhítat és a hála érzése készteti őket.

Gondoljuk végig, hogy mi mindent kaptunk Krisztusban, aki a Teremtőnk és a Megváltónk! Mitől mentett meg és mit kínál fel nekünk, mert kész volt meghalni helyettünk? Miért fontos, hogy ezek jelentsék az istentiszteletünk alapját?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: