TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Amikor a munkások szívében Krisztus lakozik, amikor minden önzés kihalt, amikor a versengés, az elsőbbségre való törekvés megszűnik, amikor egység és megszentelődés utáni vágy uralkodik, amikor egymás iránti szeretetük meglátszik és érződik, akkor a Szentlélek kegyelmi zápora olyan bizonyossággal fog rájuk áradni, mint ahogy Isten ígéreteiből egy jóta vagy pontocska sem veszhet el” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 1. köt., 167. o.).

„Ha az Úr nagy napján úgy állunk meg, hogy Krisztus a menedékünk, a magas tornyunk, félre kell tennünk minden irigységet, az elsőbbségért folytatott küzdelmet. Ezeknek a szentségtelen dolgoknak a gyökereit teljesen ki kell irtanunk, nehogy újból felüssék a fejüket. Egészen az Úr oldalára kell állnunk” (Ellen G. White: Last Day Events. 190. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Olvassuk el Kol 3:12-17 szakaszát! Beszélgessünk azokról a keresztényi jellemzőkről, amelyek elsajátítására buzdítja Pál a kolossébeli gyülekezetet! Miért nélkülözhetetlenek e tulajdonságok minden konfliktusmegoldáshoz? Hogyan segíthetnek megvalósítani azokat az elveket, amelyeket Mt 18:15-18 szakaszában adott Jézus?

2. Térjünk vissza Kol 3:12-17 verseihez és a benne foglalt tanításhoz! Miért olyan fontosak ezek a jellemzők az egyház egysége szempontjából?

3. Ha a Hetednapi Adventista Egyház egészére gondolunk, vajon mi gátolja leginkább azt az egységet, ami szükséges az evangélium maradéktalan bemutatásához a világ előtt? A tantételeink? Nem! Ezeket Istentől kaptuk, azért, hogy hirdessük a világnak. Talán csak velünk van baj, az emberi kapcsolatainkkal, a kicsinyes irigységgel, a veszekedéssel, az önzéssel, a nagyravágyással és még sok mással. Miért kell a Szentlélek átformáló erejéért könyörögnünk, mielőtt tapasztalhatnánk az egész egyház egységét?

ÖSSZEFOGLALÁS: Jézus Krisztus evangéliuma a gyógyulásról és az átalakulásról szól. Amikor ez megvalósul, mindenképpen hat az emberi kapcsolatainkra. A Bibliában annak a szilárd elveit és példáit láthatjuk, hogy még a bűn világában is hogyan maradhatunk valóban jó kapcsolatban az emberekkel.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: