HELYREÁLLT BARÁTI KAPCSOLATOK

Pál és Barnabás munkatársakként együtt tettek bizonyságot Jézusról, azon viszont összekülönböztek, hogy meg lehet-e bízni a félénk János Márkban (ApCsel 15:36-39). Az evangélium hirdetésével járó lehetséges veszélyek miatt ő ugyanis egyszer csak otthagyta Pált meg Barnabást és hazament (ApCsel 13:13).

„E meghátrálás miatt Pál egy időre kedvezőtlenül, sőt szigorúan ítélte meg Márkot. Barnabás viszont mentegette őt tapasztalatlansága miatt. Aggódott, hogy Márk ne tegye le a szolgálatot, mert képességet látott benne, és azt remélte, hogy idővel Krisztus használható és alkalmas szolgája lesz” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 113. o.).

E férfiak továbbra is mind hasznosak voltak Isten művében, de fel kellett oldani a közöttük kialakult feszültséget. Fontos volt, hogy a kegyelemről prédikáló apostol kegyelmet tanúsítson a fiatal prédikátor iránt, aki csalódást okozott neki, a megbocsátás apostolának meg kellett bocsátania. Barnabás támogatásával János Márk fejlődött (ApCsel 15:39), később aztán nyilván Pál szívére is hatott a változás.

Hogyan derül ki a Timóteusnak és a Kolosséban élő hívőknek írt páli levelekből, hogy helyreállt az apostol kapcsolata János Márkkal, és újból megbízott fiatal munkatársában (lásd Kol 4:10-11; 2Tim 4:11)?

Elég hiányosak az ismereteink arról, hogyan békült ki Pál végül János Márkkal, de a bibliai feljegyzés világos: János Márk később az apostol egyik megbízható társa lett. A kolossébeli gyülekezetnek Pál szeretettel ajánlotta mint „munkatársát”. Az élete vége felé kérte Timóteust, hogy vigye magával Rómába, „mert nekem alkalmas a szolgálatra” (2Tim 4:11). A szolgálatát gazdagította a fiatal prédikátor, akinek már nyilván megbocsátott. Ledőlt a kettőjük között emelkedett fal, képesek voltak együttműködni az evangélium ügyében. Bármi is zavarta a kapcsolatukat a múltban és bármennyire jogosnak is vélte Pál, ahogyan korábban János Márkhoz viszonyult, azon már túljutottak.

Hogyan tanulhatunk meg megbocsátani azoknak, akik megbántottak vagy csalódást okoztak nekünk? A megbocsátás miért nem elég ahhoz, hogy egy korábbi jó kapcsolat helyreálljon? És miért nem is kell ennek mindig megtörténnie?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: