TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Evangelizálás. Budapest, 2007, Advent Irodalmi Műhely, Felfedezések Alapítvány, „Egység a különbözőségben” c. fejezet, 66-69. o.

Az alábbi idézet bemutatja, hogyan volt képes a Krisztusban eggyé vált korai egyház megőrizni az egységet a meglévő különbségek dacára. Erőteljes bizonyságként éltek a világban. „A Szentírás érzékelteti, hogyan vezette a Szentlélek az őskeresztény egyházat a döntéshozatal folyamatában. Ez legalább három, egymással szorosan összefüggő tényező révén történt: a kinyilatkoztatás (pl. a Lélek tudatta az emberekkel, hogy mit tegyenek; Kornéliusz, Anániás, Fülöp; és talán a sorsvetés), a Szentírás (az egyház döntött arról, hogyan értelmezzék a Szentírást) és közös megegyezés (a Lélek szinte észrevétlenül munkálkodott a közösség tagjaiban, a megbeszélés és a tanulmányozás közben általános megegyezésre vezetve a hívőket, a folyamat végén pedig az egyház felismerte, hogy a Lélek munkálkodott közöttük). Amikor kulturális, tanbeli vagy teológiai nézetkülönbségek támadtak a hívők közösségében, a döntéshozatal folyamatában a Szentlélek munkálta a közös megegyezést. Ebben a folyamatban látjuk a hívők közösségének aktív szerepét – nem csak a vezetőkét –, valamint a bölcsességért mondott imák fontosságát. A Szentlélek vezetése mindvégig érezhető volt, miközben a közösség Isten Igéjét megértette, éppen úgy, mint a közösség és a szükségleteik tapasztalatában és a szolgálatot végző vezetők tapasztalatában. Különféle egyházi döntéseket hoztak meg a Szentlélek által irányított folyamattal, amelynek a Szentírás, az imádság és a tapasztalat voltak a teológiailag átgondolt elemei” (Denis Frontin: The Holy Spirit and the Church c. cikke, Ángel Manuel Rodrigez, szerk.: Message, Mission, and Unity of the Church. 321-322. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA:

1. Hogyan dönthetjük el, mely tanítások és szokások lényegesek az adventisták számára és melyek nem?

2. Hogyan viszonyuljunk más keresztény felekezetek tagjaihoz, akik szintén hisznek Jézus halálában és feltámadásában?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az egység legerősebb bizonyítéka az, ha a testvéri közösségben jézusi szeretet él. A közösség legbiztosabban összefogó köteléke az, hogy Isten megbocsátotta bűneinket és üdvösséget nyerünk – ebben adventistaként egyaránt hiszünk. Így Krisztusban bemutathatjuk a világnak az egységünket és bizonyságot tehetünk hitünk egységéről is, hiszen nem kevesebbre szólít bennünket Isten!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: