TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Evangelizálás. Budapest, 2007, Advent Irodalmi Műhely, Felfedezések Alapítvány, „Egység a különbözőségben” c. fejezet, 66-69. o.

Az alábbi idézet bemutatja, hogyan volt képes a Krisztusban eggyé vált korai egyház megőrizni az egységet a meglévő különbségek dacára. Erőteljes bizonyságként éltek a világban. „A Szentírás érzékelteti, hogyan vezette a Szentlélek az őskeresztény egyházat a döntéshozatal folyamatában. Ez legalább három, egymással szorosan összefüggő tényező révén történt: a kinyilatkoztatás (pl. a Lélek tudatta az emberekkel, hogy mit tegyenek; Kornéliusz, Anániás, Fülöp; és talán a sorsvetés), a Szentírás (az egyház döntött arról, hogyan értelmezzék a Szentírást) és közös megegyezés (a Lélek szinte észrevétlenül munkálkodott a közösség tagjaiban, a megbeszélés és a tanulmányozás közben általános megegyezésre vezetve a hívőket, a folyamat végén pedig az egyház felismerte, hogy a Lélek munkálkodott közöttük). Amikor kulturális, tanbeli vagy teológiai nézetkülönbségek támadtak a hívők közösségében, a döntéshozatal folyamatában a Szentlélek munkálta a közös megegyezést. Ebben a folyamatban látjuk a hívők közösségének aktív szerepét – nem csak a vezetőkét –, valamint a bölcsességért mondott imák fontosságát. A Szentlélek vezetése mindvégig érezhető volt, miközben a közösség Isten Igéjét megértette, éppen úgy, mint a közösség és a szükségleteik tapasztalatában és a szolgálatot végző vezetők tapasztalatában. Különféle egyházi döntéseket hoztak meg a Szentlélek által irányított folyamattal, amelynek a Szentírás, az imádság és a tapasztalat voltak a teológiailag átgondolt elemei” (Denis Frontin: The Holy Spirit and the Church c. cikke, Ángel Manuel Rodrigez, szerk.: Message, Mission, and Unity of the Church. 321-322. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA:

1. Hogyan dönthetjük el, mely tanítások és szokások lényegesek az adventisták számára és melyek nem?

2. Hogyan viszonyuljunk más keresztény felekezetek tagjaihoz, akik szintén hisznek Jézus halálában és feltámadásában?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az egység legerősebb bizonyítéka az, ha a testvéri közösségben jézusi szeretet él. A közösség legbiztosabban összefogó köteléke az, hogy Isten megbocsátotta bűneinket és üdvösséget nyerünk – ebben adventistaként egyaránt hiszünk. Így Krisztusban bemutathatjuk a világnak az egységünket és bizonyságot tehetünk hitünk egységéről is, hiszen nem kevesebbre szólít bennünket Isten!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: