GYAKORLATI EGYSÉG

Ellen G. White 1902-ben ezt írta: „Amilyen volt Krisztus a földi életében, olyannak kell lennie minden kereszténynek. Ő a példaképünk, nemcsak a folt nélküli tisztaság, hanem a türelem, a szelídség és a megnyerő lelkület tekintetében is” (Ellen G. White cikke, Signs of the Times, 1902. július 16.). Szavai arra emlékeztetnek, amit Pál írt a Filippiben élőknek: „az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is” (Fil 2:5).

Ef 4:25–5:2, valamint Kol 3:1-17 szakaszai értelmében az életünk mely területein kell különösen bemutatnunk, hogy ragaszkodunk Jézushoz? Hogyan tanúskodhat az életünk a nyilvánosság előtt Jézus evangéliumáról?

A Szentírásnak még sok része szólítja a keresztényeket Jézus példájának követésére, arra, hogy Isten kegyelmének élő tanúi legyenek. Szintén törekednünk kell arra, hogy mások javát keressük (Mt 7:12), egymás terhét hordozzuk (Gal 6:2), egyszerűen éljünk és a belső lelkiségre összpontosítsunk, nem pedig a látványos magamutogatásra (Mt 16:24-26; 1Pt 3:3-4), valamint egészséges szokásokat kövessünk (1Kor 10:31).

„Szeretteim, kérlek titeket mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Példás életet éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteket látva Istent dicsőítsék a meglátogatás napján” (1Pt 2:11-12, ÚRK). Vajon hányszor nem mérjük fel eléggé, hogy milyen hatása van a keresztény jellemnek azokra, akik figyelnek bennünket? A bosszúság pillanataiban tanúsított türelem, a feszült, konfliktusos helyzetekben a fegyelmezett élet, a türelmetlen, durva szavakra adott szelíd válasz mind-mind Jézus lelkületének a jegye, aminek a követésére szólít a Biblia. Miközben hetednapi adventistaként az Isten jellemét félreismerő világban együtt, tanúként élünk, jóra ható erővé lehetünk, Isten dicsőségére. A Krisztust képviselő hívőknek nemcsak erkölcsi feddhetetlenségükről kell ismertnek lenni, hanem arról is, hogy gyakorlati módon fáradoznak mások jólétéért. Amennyiben hitéletünk őszinte, megmutatkozik abban is, amilyen hatással vagyunk a világra. Valóban komoly befolyása lesz a bizonyságtételünknek, ha a hívők egységes testületében Krisztus jellemét mutatjuk be.

Miről teszünk bizonyságot valójában? Mit találhatnak az emberek az életünkben, ami miatt ők is szívesen lennének Jézus követői?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: